Sybolt van Popma

Woonde mogelijk op de Harinxma State te Loenga, die hij dan van zijn oom/tante Lolle van Ipema en Saeck van Popma heeft verkregen.
Bij die state is in 2011 een zwanenhalsband gevonden.

In januari 2021 werd besloten om de voetgangersbrug in Harinxmaland te Sneek naar hem te vernoemen: de ‘Sybolt van Popmabrêge’.
zie: https://www.lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Voetgangersbrug-in-Sneek-vernoemd-naar-eigenaar-van-eeuwenoude-zwanenhalsband-26379435.html

Hij was majoor en later overste-luitenant in het leger en was niet getrouwd.
Zijn naam op de gedenksteen uit 1664 in het Gasthuis van Warga.
In 1637 genoemd als kapitein bij de Taux.

Op 14-11-1640 werd Jan van Loo vaandrig in de compagnie van kapitein S(ybolt van) Popma, als opvolger van B. van Hannia.
In 1649 werd hij luitenant-kolonel van het Regiment Aylva.
Op 27-4-1657 werd hij opgevolgd door kapitein F(eye Feyes) van Heemstra (Hiemstra).

Hij werd op 26-10-1657 burger van IJlst. (mogelijk op het Popmahuis)
Niet toevallig, hetzelfde jaar dat hij als kapitein werd afgezwaaid.

Anno 1666 den 30en december is seer godsalijglijk in den heere ontslapen den wel eedele heer jr Sybold van Popma oude majeur en overste luitenant des Frieschen en Nassausch regiment te voet aetatis 64
Bron: Grafschriften Roorda
Object: grafsteen
plaats: IJlst
boeknummer: 3084

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Sijbolt van Popma
Periode: 1586 1792
Naam Sijbolt van Popma
Functie Luitenant Kolonel [regiment Aylva]
Voorganger Ernst van Aylva
Datum 1649-07-31

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Sibolt van Poppema
Periode: 1586 1792
Naam Sibolt van Poppema
Functie Kapitein
Datum 1654-04-30

vindplaats: steen Gasthuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Ien & oar út ‘e skiednis fan Wergea, deel 1: Gevelstenen in Wergea en Warstiens
plaats: Warga
boeknummer: 6606
By wylen juffrou Vrouck van Popma weduwe van wyllen de ioncker Eelse van Jaersma mee en ioncker Sipko van Jaersma haer edel soon tesaem
Besproocken is dit huys tot onderhout bequaem
voor d’arme wedouwen is het gebout voor waer
doe men sestienhondert schreef en vier: en sestich jaer
De heer Sybolt van Popma samt Abrahamus Plecker ende Pier Pyters opsichters ende administrataris synde

Memoriesteen te Warga, met daarop Sybolt van Popma vermeld. (foto: Walmar.nl)


Zwanenhalsband met naam en wapen van Sybolt van Popma (1602-1666)
Gevonden in 2011 nabij Harinxma State te Loenga.


Omgeving Loenga op de Schotanusatlas uit 1718
Westelijk van het dorp ligt de Harinxma State


IJlst, getekend door Jan Bulthuis ong. 1790-1795.
In IJlst stond het voormalige Popmahuis (rechts) naast het stadhuis (midden) en daarnaast de waag.
In 1770 is het Popmahuis bij het stadhuis gevoegd, waardoor het stadhuis flink kon uitbreiden.

De voetgangersbrug bij het Harinxmaland in Sneek, heet de ‘Sybolt van Popmabrege’.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSybolt van Popma
WoonplaatsLoenga, Harinxma State
CompagnieC62
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:<1639
Officier tot1657
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35552
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Grafsteen
Wapensteen
Overige
Familiewapen
Overige
Opvolger in C62Hessel van Bootsma

Andere luitenant-kolonel

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins