Arnold van Vierssen

Hij woonde in 1660 te Leeuwarden.

Hij wordt op 19-8-1658 benoemd als kapitein, als opvolger van Douwe Aylva van Loo.
Op 19-8-1659 werd Jr. N. Wartensleben luitenant in de compagnie van kapitein A. van Vierssen, als opvolger van A(rnold) van Vierssen.
Op 17-2-1659 werd Jr. Gale van Gauma (AAB: Galama) luitenant in de compagnie van kapitein A(rnold) van Vierssen, als opvolger van M. Heijmans.
Hij kreeg in 1660 consent voor de (ver) koop van een woning te Leeuwarden aan de Heerestraat, als kapitein.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.

Hij werd op 19-10-1665 luitenant-kolonel in het regiment van Ferdinand de Perponcher Sedlnitzky
https://www.hanleune.nl/docman/militaire-geschiedenis-1/452-de-regimenten-van-van-wittgenstein-van-weede-van-walenburg-en-perponcher-sedlnitsky-1665-1668

Op 24-4-1668 werd Frederick Coenen luitenant in de compagnie kolonel (Arnold van) Vierssen, als opvolger van G. van Galama.

Arnold van Vierssen was in 1669 monstercommissaris.
http://www.mpaginae.nl/At/monstercommissaris.htm

319 Familie Van Beyma thoe Kingma ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
37-Aanstelling tot vaandrig van de compagnie van luitenant-kolonel A. van Vierssen door Gedeputeerde Staten van Friesland
Datering: 1668
Omvang:1 stuk

Op 1-9-1670 werd C(ornelis) van Scheltinga kapitein, als opvolger van N (AAB: Arnold) van Vierssen.

Van 24-12-1669 tot 1681 was Arnold van Vierssen grietman van Haskerland.
Zijn zoon Matthijs volgde hem op in die functie.
Was ook monster-commissaris en lid Gedeputeerde Staten.

http://www.mpaginae.nl/RD/HeerestraatGC.htm
31) 1660 103 ee-21
Pietie Mathijs weduwe van w. de burgerhopman Marten van Marssum
[aan] de Heere Anthonius Kann procureur generâl ende Elisabeth van Marssum e.l.
7/8
bij de capn. Arnout van Vierssen jegenwoordigh bewoont
Gerrit Epes ten S
de erven van Jan Harmens ten N aen beide siden met mande muyren
het privât ofte gemack op ’t einde in de noorder hoeck staende
1575 golde guldens

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamArnold van Vierssen
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC26
MONSTERCOMMISSARISSEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Grietman
Monstercommissaris Friesland
Officier van:1658 (MC: 1669)
Officier tot1670
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35415
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Lijkstatie
Voorganger in C26Douwe Aylva van Loo
Opvolger in C26Cornelis van Scheltinga

Carrière

Monstercommissaris in compagnie MONSTERCOMMISSARISSEN van 1669 tot >1669

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins