Arent van Wassenaar-Duvenvoorde

Hij was vermoedelijk de ritmeester Duvenvoorde die in 1594 aanwezig was bij het Beleg van Groningen.

https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog05_01/aa__001biog05_01_0943.php
DUVENVOORDE (Arent), of volgens zijn grafschrift Arnoud, afstammeling van Jan, oudste zoon van Arent van Duvenvoorde, en bastaardzoon van Adriaan van Duvenvoorde, Deken van de collegiale kerk te Dordrecht in 1560. Daar er meerdere personen, Arent genaamd, in zijn geslacht voorkomen, valt het moeijelijk hunne lotgevallen en daden uit een te houden. Bij gissing alleen vermelden wij dat hij die Arent van Duvenvoorde was, die in 1578 de belegering van Kampen bijwoonde en die, negen jaren later, in 1587 naar Medemblik afgezonden, doch door de oneenigheden der Staten met Sonoy, door diens luitenant werd afgewezen. Zeker is het dat hij vóór 1593 kommandant van Zutphen was en in dat jaar werd aangesteld tot luitenant kolonel van Prins Frederik Hendrik en tot kommandant van Geertruidenberg en van Schenkenschans, toen eerstgenoemde plaats door Maurits was ingenomen, en Frederik Hendrik, toen 9 jaren oud, tot gouverneur er van was aangesteld. Hij woonde in 1602 de belegering van Oostende bij en stierf aan de pest op den 4den Junij van dat jaar. Hij werd in de Oude Kerk te Delft begraven en zijn graf op het koor met een blaauwen zerk gedekt, waarop een uitvoerig grafschrift is uitgehouwen, waaruit blijkt dat hij een man was rijk in deugd en zeldzaam in dapperheid, voor wien het eene eere was voor Christus te leven en te sterven.

Kenmerken

NationaliteitNEDERLAND
NaamArent van Wassenaar-Duvenvoorde
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangOfficiers
Officier van:<1594
Officier tot<1602
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)44505
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins