Menno Houwerda van Meckema

Woonde te Delfzijl (o.a. 1639)
In 1646, 1655, 1660 en 1663 te Appingedam (AAB: op Snelgersma).
zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Snelgersma en ‘De Ommelander Borgen’.

Volgens ‘stinseninfriesland.nl” woonde hij in 1649 op Feytsma State te Kollum.

Er zijn twee portretten in het Fries Museum, die beide Snelger en/of Menno kunnen zijn.
Die met wapen aan de ‘rechterkant’ is uit 1611 (aetatis 16?).
Die met wapen aan de ‘linkerkant’ is uit 1619 (aetatis 11)

Montercommissaris vanaf 9-5-1622.
https://www.mpaginae.nl/At/monstercommissaris.htm

https://www.mpaginae.nl/At/Taux1623en1639.htm
Monster-Commissarien, 1623
De Ed. Heer [AAB: Menno Houwerda van Meckema]Houverda * 400.
De Ed. Heer Glins * 400.
De Ed. Heer [AAB: Tinco?] Oenema. * 400.
De Ed. Heer Oosterzee * 400.
De Ed. Heer Geregtscholtes Lijcklama * 300.
De Ed. Heer Commissaris * 250.
2150.

Hij was kapitein in het leger.
Op 23-5-1625 volgde hij kapitein Harmen van Wonsdorp op.
Op 17-11-1625 werd Poppe Burmania luitenant in de compagnie van (Menno) Houwerda (van Meckema), als opvolger van N. Hottinga.

In 1628 stond zijn compagnie op repartitie van Friesland
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm
Lijst met schrijvers van alle compagnieën op repartitie van Friesland, 1628

‘Niet heel lange daernae is mijn capitain Harmen van Wonsdorp in den Ommenschans gestorwen, in wiens plaetse weederom gekomen is voor capitain Minno Houwerda van Meckema, sijnde volmacht van Oostdongeradeel ende tevooren noit in den orloch geweest’. (Kroniek Poppo van Burmania).

Uitgenodigd voor de begrafenis van Wilhelm Balthasar thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg op 16-09-1639.
Hij woonde toen in te Delfzijl.
Delffsijl • Jr. Minne Houwerda van Meckma, Capitain ende Majoor commandeur tot d’Elffsijl[!], ende sijn vrou
https://www.mpaginae.nl/Schwartzenberg/WilhelmBalthaser.htm

Zie leedbrief begrafenis Teth Foockel van Roorda, 2-11-1646
Woonplaats: Appingadam
– Jr. Menno Houwarda v. Meckema met sijn huysvrouw
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Woonde in dec. 1652 te Leeuwarden
Leeuwarden vidit Jr. Minne Houverda van Meccama met sijn huisvrou
http://www.mpaginae.nl/Eysinga/Ritscke.htm

Zie leedbrief van Dominicus Justus van Botnia op 26-4-1660
Woonde toen tot Appingadam
vidit – De here Minno Houwerda van Meckama met sijn vrou
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Delfszijl (lijst comp. veldtocht Lingen).
Hij was aanwezig bij het beleg van Maastricht in 1632.
Tussen april en juni 1632 is hij Commandeur te Delfzijl (doopboek Oudeschans, mail R. Alma).
Van 1632-1635 was hij commandeur van de Langackerschans.
Echter hij was ook in dezelfde jaren commandeur van de Oudeschans te Bellingwolde.
Op 9-3-1639 werd kapitein Houwerda sergeant-majoor.
In 1638 en 1642, 1645 was hij commandeur van Delfzijl.
(bron: http://www.lidmatengroningen.nl/Delfzijl.htm)
-1655 te Appingedam

Op 21-3-1645 wordt hij als kapitein opgevolgd door Christoffel van Sytzama. (13/3/1645 Commissieboeken Raad van State)

zie schilderij van hem uit 1619 als hij 11 jaar oud is (rkd.nl)
Geboortedatum strookt niet met datering portret en inscriptie leeftijd. Vlgs. Fries Musuem stelt afgebeelde mogelijk voor: Snelger of Menne Houwerda van Meckema.

Uitgenodigd op de begrafenis van Bauck van Glins op 21-1-1655.
Woonde toen te [Leeuwarden].
vidit – D’Heere Menno Houwerda van Meckema met sijn Ed. huysvrou, tot Leeuwarden
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

In 1640 is commandeur Meckema eigenaar van SC39 te Ferwerd (Foswert)

Snelgersmaborg te Appingadam
Getekend tussen 1700-1735 door A. Rademaker
(Beeldbank Groningen)

Omgeving Kollum op de Schotanusatlas uit 1718.
Bovenaan is de Feytsma State te zien.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamMenno Houwerda van Meckema
WoonplaatsAppingadam, Snelgersmaborg en mogelijk Kollum, Feytsma State
CompagnieC18
MONSTERCOMMISSARISSEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Monstercommissaris Friesland
Officier van:1625 [MC: 1622, 1623]
Officier tot1645
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32983
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
State
Familiewapen
Voorganger in C18Walrandus Ferriet
Opvolger in C18Christoffel van Sytzama

Carrière

Monstercommissaris in compagnie MONSTERCOMMISSARISSEN van 1622 tot >1623

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins