Menno Houwerda van Meckema

Volgens ‘stinseninfriesland.nl” woonde hij in 1649 op Feytsma State te Kollum.
In 1655 en 1663 te Appingedam (AAB: op Snelgersma).
zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Snelgersma en ‘De Ommelander Borgen’.

Hij was kapitein in het leger.
Op 23-5-1625 volgde hij kapitein Harmen van Wonsdorp op.
Op 17-11-1625 werd Poppe Burmania luitenant in de compagnie van (Menno) Houwerda (van Meckema), als opvolger van N. Hottinga.

‘Niet heel lange daernae is mijn capitain Harmen van Wonsdorp in den Ommenschans gestorwen, in wiens plaetse weederom gekomen is voor capitain Minno Houwerda van Meckema, sijnde volmacht van Oostdongeradeel ende tevooren noit in den orloch geweest’. (Kroniek Poppo van Burmania).

In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Delfszijl (lijst comp. veldtocht Lingen).
Hij was aanwezig bij het beleg van Maastricht in 1632.
Tussen april en juni 1632 is hij Commandeur te Delfzijl (doopboek Oudeschans, mail R. Alma).
Van 1632-1635 was hij commandeur van de Langackerschans.
Echter hij was ook in dezelfde jaren commandeur van de Oudeschans te Bellingwolde.
Op 9-3-1639 werd kapitein Houwerda sergeant-majoor.
In 1638 en 1642, 1645 was hij commandeur van Delfzijl.
(bron: http://www.lidmatengroningen.nl/Delfzijl.htm)
-1655 te Appingedam

Op 21-3-1645 wordt hij als kapitein opgevolgd door Christoffel van Sytzama. (13/3/1645 Commissieboeken Raad van State)

zie schilderij van hem uit 1619 als hij 11 jaar oud is (rkd.nl)
Geboortedatum strookt niet met datering portret en inscriptie leeftijd. Vlgs. Fries Musuem stelt afgebeelde mogelijk voor: Snelger of Menne Houwerda van Meckema.

Snelgersmaborg te Appingadam
Getekend tussen 1700-1735 door A. Rademaker
(Beeldbank Groningen)

Omgeving Kollum op de Schotanusatlas uit 1718.
Bovenaan is de Feytsma State te zien.

Kenmerken

NaamMenno Houwerda van Meckema
WoonplaatsAppingadam, Snelgersmaborg en mogelijk Kollum, Feytsma State
CompagnieC18
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
NationaliteitFriesland
Officier van:1625
Officier tot1645
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32983
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
State
Familiewapen
Voorganger in C18Harmen van Wonsdorp
Opvolger in C18Christoffel van Sytzama

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins