Feycke van Herbranda

Grietman van Achtkarspelen,genoemd 1592/1593 tot 1616.
Hij woonde op Herbrandastate te Buitenpost.
HvF 16701-23,149 d.d.1584 en 1585: Feycke met broer Haye,zwager Lolcke Hettes , en zuster Catharina als erfgenamen van Mary van Rinia.
T5-167 d.d.14-12-1592:hopman Herbranda.
T7-91 d.d.1598:brief van Feico Herbranda,grietman,aan de stadhouder.
ACH 79 d.d.24-4-1600: Feicke Herbranda,grietman en Wijpck Hettinga proclameren de koop van land.
ACH 79 (1600-1609): hij wordt herhaaldelijk genoemd bij koop en verkoop,veelal ook met zijn vrouw Wypck.
ACH 79 d.d.12-3-1607: hij is curator over de kinderen van zijn broer.
In 1611 laat hij de kerk van Buitenpost weer opbouwen, nadat deze door inlegering van Spaanse soldaten afbrandde (zie memoriesteen).
In 1620 vermeld op de klok van Buitenpost als wijlen grietman van Achtkarspelen (zie Grafschriften Achtkarspelen I-38 en de Vrije Fries XVIII-84).
Zijn vrouw Wypck wordt in 1620 als weduwe vermeld.
Voor zijn testament met Wypck zie EEE I-314 d.d.1610.

Herbranda State, behoort den Raet Ords. Knock te Buitenpost in Achtkarspelen, 1722
Tekening door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFeycke van Herbranda
WoonplaatsBuitenpost, Herbranda State
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:?
Officier tot1592
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)34084
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins