Jan Jansen Wederspan

Woonde te Makkum.
Weederspan was een Dokkumer geslacht.
In 1589 was hij luitenant van kapitein Douwe van Aylva. (dagboeken WL)
Het ligt dan ook voor de hand dat hji Douwe van Aylva in 1591 opvolgde als kapitein, toen dit bij Deventer sneuvelde.
In 1593 kapitein. (Geschiedenissen, Vervou)

Een Jan Jansen Wederspan werd op 10-1-1599 burger te Dokkum.
Op 3-10-1605 werd hij gekozen tot hopman van een nieuw aan te nemen krijgsvolk, samen met grietman Idzard van Grovestins.
Op 7-6-1607 werd Jan Wederspan kapitein, ipv Heemstra die bedankt heeft.

Op 15-9-1614 werd Jan Jansz. Wederspan ontvanger van de convoijen en licenten te Makkum.
(https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00191/30c611d8-af24-102d-afe5-0050569c51dd)

In 1628 was hij zijlvester te Makkum.

Register betalingsordonnanties ontvanger generaal kloostergoederen 112v
Bron: Ontvanger GeneraalSoort registratie: Inschrijving Ontvanger GeneraalDatum: 1629
Jan Jansen Wederspan geheel jaer tractement vande opsichten van beijde Mackumer zijlen den 12 sept. verschenen ter somma van 100 £
Toponiem: Makkum

http://www.mpaginae.nl/At/proclDok1632.htm
Wybe Gerloffs lakencooper ende Bauckien Takes Scheltinga e.l. / aen de diepswal / steeg ten O / Jan Jansen wederspan ten W / tot achter aen Douwe Bockes Jennema huis bij Nies Appelteuyt tegenwoordich bewoont / van Jaque de Moll / 12 Aprilis 1635

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJan Jansen Wederspan
WoonplaatsMakkum
CompagnieWAARDGELDERS
C91
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1591 en 1605 en 1607
Officier tot1605 en 1607 en <1629
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32223
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in WAARDGELDERSTjaerd Dircks
Opvolger in WAARDGELDERSJacob van Ruffelaer

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins