Johan Rijser

Ook: Jan Riser.

Vermeld in Staat van Oorlog 1649 (Holland) als Johan Rijser.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Johan Rijser
Periode: 1586 – 1792
Naam Johan Rijser
Functie Kapitein
Voorganger wijlen Johan van der Meulen
Datum 10-05-1644

Trouwen 1642:
Johan Rijser, luijtenant onder den compagnie van de edele heer Dorp commandeur binnen Bommel, ende juffrouw Helena Liffarti weduwe van Nicolaus Hallinck saliger, in sijn leven schout binnen de stat Grave. Attestatie gegeven 23.01.1642.

In 1656 commandant fort Hoogerwerf / Bergen op Zoom.

Jan van Teylingen, Portretten van kapiteins, gerepartitieerd op het Noorderkwartier
Serie betreft 55 officiersportretten uit ca 1640-1650: 27 keer een kapitein en 28 van Graven van Nassaus.
opschrift rechtsboven: 47
het inventarisnummer van het stadhuis in Hoorn
Datering: ca. 1640-1650 (1640 – 1650), volgens opgave museum
LET OP: dit portret moet van Jan Riser zijn ipv Lodewijk Gunther, het RKD vermeld overigens foutief nr. 17 ipv 47 bij dit portret.
nr. 17 vd reeks is idd Lodewijk Gunther!

https://hart.amsterdam/image/2015/8/12/1962mb49meebeeck.pdf
schipper Cornelis Matthijsz
Hij behoorde tot de bekende Waterlandse
familie Rijser en noemde zich dan later ook meestal met die naam

https://www.vriendenvandewitt.nl/assets/files/geeske-bisschop-militaire-patronage-in-de-correspondentie-van-constantijn-huygens-eindversie.pdf
Officiersvrouwen
Het leven van een echtgenote van een militair was nauw verbonden met zijn carrière. Vooral de
brieven van Helena Liefferts, waarschijnlijk een achternicht van Huygens, geven inzicht in het leven
van een officiersvrouw. Van haar zijn zestien brieven aan Huygens overgeleverd. In haar brieven schrijft
ze veel over haar eigen situatie en vraagt ze meerdere keren om raad en voorspraak, eerst als weduwe
van Johan Hallling, schout van Dordrecht, later als echtgenote van Jan Rijser, luitenant in het Staatse
leger. Volgens Elisabeth Keesing was er zelfs sprake van een liefdesrelatie tussen Constantijn en
Helena, maar een huwelijksaanzoek van Jan Rijser kwam tussenbeide.321 Helena vroeg Huygens om
advies of ze op zijn aanbod moest ingaan, maar zijn antwoord kwam te laat: het besluit was al genomen
toen zij het negatieve antwoord van Huygens ontving.322 Dat weerhield haar niet om haar man aan te
bevelen. Ook blijkt uit haar brieven dat ze meetrok met het leger. Hoewel veel vrouwen met hun gezin
achterbleven in de garnizoenssteden, werden tot halverwege de zeventiende eeuw soldaten ook nog
op campagne vergezeld door hun gezin. De vrouwen wasten dan de kleding, bereidden eten of
verzorgden hun gewonde of zieke echtgenoten. Hun leven was onzeker en hard

Portret van Jan Riser (?-?).
(Westfries Museum, Hoorn)


Portret van kapitein Jan Riser
(Westfries museum)

Familiewapen Rijser
(CBG familiewapens)

Kenmerken

NationaliteitHolland
NaamJohan Rijser
WoonplaatsHoorn
CompagnieNOORDHOLLANDS REGIMENT
RangNoord-Hollands Regiment - Kapiteins
Officier van:1644
Officier tot1669
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)43627
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in NOORDHOLLANDS REGIMENTJan van Rijswijck
Opvolger in NOORDHOLLANDS REGIMENTOnbekende officier (05)

Andere Noord-Hollandse kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins