Joost Ottes van Herema

Op 10-1-1646 werd hij tot vaandrig benoemd in de compagnie van Seerp van Dijxtra.
Bij huwelijk in 1651 als vaandrig uit Rauwerd.

Op 6-6-1657 werd Joost van Heerma luitenant in de compagnie van kapitein Mauderick, als opvolger van [leeg]
Op 18-11-1658 werd Joannis Abbas luitenant in de compagnie van kapitein Mauderick, als opvolger van Jr. S (Joost?) van Heerma.

In 1655 woonde hij met zijn vrouw in IJlst.
In 1658 werd hij ingeschreven als burger te IJlst.
In 1664 woonde hij te IJlst.