Christoffel Bernhard Julius baron von Schwartz

Woonde te Oldeboorn (1786), Leeuwarden (1825).

Op 24-1-1793 werd C. Schwartz kapitein, als opvolger van C. Budde.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: C. Schwartz
Periode: 1586 – 1792
Naam C. Schwartz
Functie –
Datum –

695 Familie De Sitter (2), 1591 – 1990
Akte van verkoop door Tjibbe Liebbes Bouma te Opeinde aan Christoffel Bernardus Julius baron van Schwartz te Leeuwarden van enkele percelen land te Opeinde, 1825. Met retroacta, 1727, 1728
Datering: 1825. Met retroacta, 1727, 1728

https://www.rug.nl/research/kenniscentrum-landschap/voor-studenten/masterscripties/2022-mascr-kastelenlandschap-zuidwest-drenthe-t-van-der-laan.pdf
Ansen
Van Schwartz (1707-1760)
Ansen ging vervolgens over op Christoffel Bernard Julius von Schwartz, wie in 1707 trouwde met
Helena Agnes de Vos van Steenwijk, erfdochter tot Ansen en Glinthuis. In 1721 hertrouwde hij met
Ernestine Geertruida van Ittersum. Van Schwartz had veel financiële problemen.260 In 1754 erfde
zijn oudste zoon Zeino Coenraad het huis Ansen. Zeino trouwde met Lydia Catherina van der Dussen
en later opnieuw met Theodora Aurelia, barones van Coehoorn. In 1760 verkocht Zeino
waarschijnlijk door financiële problemen het huis en de bijbehorende landgoederen aan Isaac van
Dongen voor 27,500 gulden. Rond 1800 kwam het adellijk huis ten einde.

https://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861/app/personen/1112
jonkheer Christoffel Bernard Julius von Schwartz
Ook bekend als Von Schwartz van Ansen.
geboren: 19-08-1759 te Leeuwarden
overleden: 03-04-1835 te Leeuwarden
opmerkingen
Adelspredicaat: 1814.
functies in bovenlokale instellingen
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Drenthe (1814-1861)
van: 28-09-1814 – 1816
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling…
functie: lid
instelling: Hoog Militair Gerechtshof (1814-1861)
van: 29-08-1816 – 31-10-1820
anderen met deze aanstelling…
Op 10-9-1816 in functie getreden.

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamChristoffel Bernhard Julius baron von Schwartz
WoonplaatsOldeboorn, Leeuwarden
CompagnieC45
C206
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1792 en 1793
Officier tot1793 en 1793
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)46281
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Voorganger in C45Christoffel Budde
Opvolger in C45Johannes Lucas

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins