Frederick van Grovestins

In 1722 was hij eigenaar van Jeppema State te Westernijkerk: hij is dan luitenant-generaal van de cavallerie en gouverneur van Bergen op Zoom.
In 1723 is hij eigenaar, samen met zijn zusters, van Aebinga Slot te Hijum (bron: tekening Stellingwerf).

Was gouverneur van Bergen op Zoom in 1722, volgens opschrift op tekening van Jeppema State.

zie ook:
http://www.marrumonline.nl/geschiedenis/marrumers/316-frederik-van-grovestins

Mogelijk nog eigenaar van de hensbeker.
Hensbeker die in 1574 door Caspar de Robles geschonken is aan de katholieke Ruurd van Roorda en vererft via de familie Grovestins van Jeppemastate te Westernijkerk.
Nu in collectie Koninklijk Fries Genootschap bij Fries Museum.
Zie voor de correcte en volledige info over de beker Jaarboek Stavelij 2018:
https://dams.antwerpen.be/asset/JCUYTMNipTdrSQoYZigiKNYp

http://www.simonwierstra.nl/GROVESTINS.htm
Hij was eerst kapitein en ritmeester en werd op 5-2-1697 na het overlijden van zijn vader grietman van Ferwerderadeel.
Hij legde het ambt in 1701 neer, ging weer in het leger en bracht het in 1712 tot generaal-majoor.
Hij was niet getrouwd.

http://www.mpaginae.nl/At/kolonels.htm
Grovestins, J.F. v. – C.I. – 4 mei 1701

http://www.stinseninfriesland.nl/JeppemaStateWesternijkerk.htm
In 1728 was het goed, evenals het naastgelegen Reinalda State, eigendom van luitenant-generaal Frederik van Grovestins die dan zelf als gebruiker te boek staat.

E.e.a. hieronder volgens het artikel over Jeppema State in de Sneuper 135:
Hij ging al op zijn 14e in het leger. Keerde in 1701 na een aantal jaren grietman te zijn geweest, terug in het leger.
Hij nam in 1709 deel aan de Slag bij Malplaquet tegen de Fransen, in het gevolg van prins Johan Willem Friso van Nassau-Dietz.
Hiervoor kreeg hij een gouden beker van de Staten Generaal voor zijn overwinning in de Slag bij Malplaquet (afbeelding in De Sneuper 135).

In 1712 nam hij deel aan een vergeldingstocht door Noord-Frankrijk. Bepaalde bisdommen bleven in gebreke om geldbedragen aan de Nederlanden te betalen. Frederik trok met 1800 man door de Champangestreek, waarbij hij het platteland en steden als Metz, Toul en Verdun plunderde.
E.e.a. volgens het artikel over Jeppema State in de Sneuper 135.

In 1728 was hij eigenaar van stem 7 te Marrum, Aisma genaamd, (de heer Lt Gen. F. van Grovestins)

Zie leedbrief overlijden Juliana Agatha van Aylva 27-12-1682
Woonplaats: Nijkerck
gesien – Jr. Frederick van Grovestins
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Fredrick van Grovestins [Grovesteins] [Grovesteijns]
Periode: 1586 – 1792
Naam Fredrick van Grovestins [Grovesteins] [Grovesteijns]
Functie Ritmeester van de nieuwe wervingen
Datum 11-1-1689

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Fredrik van Grovestins [Grovesteins] [Grovesteijns]
Periode: 1586 – 1792
Naam Fredrik van Grovestins [Grovesteins] [Grovesteijns]
Functie Majoor Generaal van de Cavallerie
Datum 1-1-1709

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Frederic van Grovestins [Grovesteins] [Grovesteijns]
Periode: 1586 – 1792
Naam Frederic van Grovestins [Grovesteins] [Grovesteijns]
Functie Kwartiermeester van de legers van de Staat
Voorganger wijlen Nicolaas van der Duijn heer van ’s Gravenmoer
Datum 4-6-1728

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Frederik van Grovestins [Grovesteins] [Grovesteijns]
Periode: 1586 – 1792
Naam Frederik van Grovestins [Grovesteins] [Grovesteijns]
Functie Kapitein
Datum 24-6-1729

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Frederik van Grovestins [Grovesteins] [Grovesteijns]
Periode: 1586 – 1792
Naam Frederik van Grovestins [Grovesteins] [Grovesteijns]
Functie Kolonel te voet
Datum 24-6-1729

Jeppema State te Nijkerk, behoort den Lt. Gener. der kavallerij Grovestins, gouverneur van Bergen op Zoom, 1722
Tekening door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)


Frederick van Grovestins ontvangt een gouden beker van de Staten-Generaal, na de overwinning van de slag bij Malplaquet.
(uit het boek: Het present van Staat van George Sanders)

Hensbeker die in 1574 door Caspar de Robles geschonken is aan de katholieke Ruurd van Roorda en vererft via de familie Grovestins van Jeppemastate te Westernijkerk.
Nu in collectie Koninklijk Fries Genootschap bij Fries Museum.

Kenmerken

NaamFrederick van Grovestins
WoonplaatsWesternijkerk, Jeppema State
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitFriesland
Officier van:? en 1701
Officier tot1697 en <1730
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)36114
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Overige
Overige
Opvolger in ONBEKENDJan VII van Nassau-Siegen

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins