Focke Abels

Afkomstig van Dokkum (piratenencyclopedie van Arne Zuidhoek)

Op 7-10-1572 werd te Egmond Binnen de compagnie van kapitein Focke Abels opgericht.
Het bestond uit 119 man.
Uit: Tijdschrift voor geschiedenis 1949 – Het Noordhollandse regiment in de eerste jaren van de opstand tegen Spanje.
Door. dr. J.W. Wijn.

De Admiraliteit in Dokkum 1597-1645:
Hij was een kort gebouwd, roodharige man. Hij was samen met Jan Abels in 1558 door de burgemeester van de stad Groningen aangesteld om de scheepvaart tegen de zeeroverij te beschermen, als een soort particulier beveiligingsbedrijf.
Want dat was het enige wat men kon doen in die tijd toen er nog geen nationaal georganiseerde marine was.
Maar bij de komst van Aylva, landvoogd voor de Spaanse koning in de Nederlanden, moest hij vluchten.
Beide broers ontwikkelden zich tot typische watergeuzen, die heel makkelijk de rol van beschermer inruilden voor die vann zeerover.
Berichten over Fokke komen er uit Bremen, Emden maar ook uit Dover en Dieppe in Normandie.
Soms in verband met de verkoop van gestolen goederen, dan weer als kapitein van de watergeuzen.
Broer Jan Abels was een uitstekend zeeman, die in Emden meestal Hansken Abelen of Nabelen werd genoemd, dus zal hij wel niet zo groot van gestalte geweest zijn.
In dat eerder genoemde 1558 was hij door de Staten van Friesland opgeroepen het bevel te aanvaarden over enige schepen om de zeerovers te bestrijden.
HIj had ook contacten met graaf Lodewijk van Nassau, die hem en zijn met kanonnen bewapende schip inhuurde.
In 1569 kreeg hij van de graaf een vrijbrief om te gaan vrijbuiten, natuurlijk vooral ten koste van de katholieken, maar in de praktijk zal hij bij zijn plundertochten in Groningen weinig onderscheid gemaakt hebben.
Er kwamen talloze klachten over hem, ook vanuit Oost-Friesland. Zowel hij als zijn broer Fokke waren waarschijnlijk aanwezig bij de inneming van Den Briel. (1572)
Fokke’s naam verdwijnt in dat jaar uit de annalen, die van Jan Abel wordt het laast in 1575 genoemd.

Veroordeeld door de Bloedraad 1567-1573
DOKKUM
9 Ables, Focke
http://www.mpaginae.nl/At/BloedraadFrl.htm

Focke Abels was aanwezig bij de inname van Den Briel in 1572.

Volgens De Watergeuzen is Focke Abels een zoon van Jan Abels (pag. 53).
Volgens De admiraliteit van Dokkum waren Fokke en Jan wel broers (pag. 5).

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFocke Abels
Woonplaats-
CompagnieWATERGEUZEN
NOORDHOLLANDS REGIMENT 2
RangNoord-Hollands Regiment - Kapiteins
Watergeus
Officier van:<1570 en 1572
Officier tot1572 en ?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)40966
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere watergeuzen / Noordhollandse kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins