Pieter Sienes Algra

Bij het trouwen was hij schrijver van een compagnie infanterie.

www.walmar.nl
Anno 17[5]4 den 8 februari is in den h[eere] gerust den achtbare Pytter Synes Algra [in] leven schrijver van een compagnie te v[oe]t oud burgemeester en vroedschap van de stad Bolsward voogd van ’t armehuis en weeshuis aldaar oud in sijn 57ste iaar en leid alhier begraven

Proclamatieboek Bolsward:
213ro.
23 januari 1722.
Koper: Pijtter Algra, schrijver van een compagnie infanterie van de Staat.
Onroerend goed: huis en erf c.a. op de Broerestraat.
Bewoond door: Willem Roerke, huur 13 stvs per week en recht op een jaar huur vanaf 12 mei 1722..
Naastliggers: het eerste perceel waarvan nu koperse is geworden Marijke Tomas te Leeuwarden ten noorden en de weduwe van Eeltie Rienks ten zuiden.
Gekocht van: Tjtie Jusum, laatst weduwe van Bruno de Vries te Bolsward overleden.
Koopsom: 142 ggls.
Opmerking: vrij van grondpacht; erfdienstbaarheid t.a.v. waterlossing.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamPieter Sienes Algra
WoonplaatsBolsward
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:<1718
Officier tot<1754
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)43505
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins