Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

Op 15-12-1664 liep hij mee in de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, zijn vader.
Op 20-1-1666 werd prins H(endrik) C(asimir) van Nassau kapitein, als opvolger van E(rnst) van Aylva.
Ritmeesters: Prins Hendrik Casimir van Nassau i.p.v. R(iquin) Frentz – 24 dec. 1669 (is dit hem??)
In 1672 staat Hendrik Casimir Furst zu Nassau vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kolonel in garnizoen te Breda.
Op 11-8-1674 nam hij deel aan de Slag bij Seneffe. Op een tekening is hij met nr. 2 aangegeven.
Nam in 1690 deel aan de slag bij Fleurus (Belgie).

Zie schilderij van een veldslag uit 1692 met daarop Hendrik Casimir II.
AAB: mogelijk gaat het hier om de Slag bij Steenkerke.
(Rijksmuseum)

Zie Portret van Hendrik Casimir II (1657-1696), geschilderd door Bernardus Accama in 1721.
Martenahuis te Franeker

Zie portret van Hendrik Casimir II, geschilderd door Lancelot Volders, ong. 1691-1696
(foto: ttps://commons.wikimedia.org)

Zie portret van hem als 38e landsommandeur van de Duitse Orde.
Aº.1696.sterft sijn Fürstelijke door: / luchtigheijt, Heere HENRICK CASIMIR, / Prince VAN NASSAU etca. en was die 38. / Lantcommanduyr der Balye van Utrecht
Stadhouder van Friesland, Groningen en Drente vanaf 1664, zijn moeder Albertine Agnes van Oranje was regentes voor hem tot 1677.
In 1675 werd zijn stadhouderschap erfelijk verklaard. In 1666 kolonel van de Staatse infanterie, in 1689 benoemd tot derde veldmaarschalk.
Hij heeft echter een moeizame verhouding met zijn neef, stadhouder Willem III en trekt zich in 1694 terug uit het leger.
In 1695 landcommandeur van de Duitse Orde.
Geschilderd in ong. 1700
https://rkd.nl/explore/images/15970
(zie ook: https://www.wikiwand.com/nl/Ridderlijke_Duitsche_Orde,_Balije_van_Utrecht#/De_landcommandeurs_sinds_1620)

Portret van Hendrik Casimir II (1657-1696), geschilderd door Bernardus Accama in 1721.
Martenahuis te Franeker


Portret van Hendrik Casimir II, geschilderd door Lancelot Volders, ong. 1691-1696
(foto: ttps://commons.wikimedia.org)


Hendrik Casimir II bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.


Hendrik Casimir II, vorst van Nassau-Dietz, bij een veldslag, Jan van Huchtenburg, 1692
(Rijksmuseum). (AAB: mogelijk is dit de Slag bij Steenkerke op 3-8-1692)


Portret van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz als 38e Landscommandeur van de Duitse Orde (Balije van Utrecht).
(afbeelding: RKD.nl)

Detail van de Slag bij Seneffe op 11 augustus 1674, waarbij zijn vermeld:
* nr. 1 – de prins van Oranje (Willem III van Oranje-Nassau (1650-1702)
* nr. 2 – Stadhouder van Friesland (Hendrik Casimir II)
* nr. 3 – Mauritius van Nassau
* nr. 10 – Graaf van Wittenstyn

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHendrik Casimir II van Nassau-Dietz
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieRITMEESTERS 7
C68
RangFriese Nassause Regiment - Kapitein-Generaal
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1669 en 1666
Officier tot????? en ????
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33963
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenBeleg, fort, etc.
Voorganger in RITMEESTERS 7Ricquin van Frentz

Andere kapitein-generaals

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins