Peter Pappus

Een Pappus is in 1603 gerechtsscholtis, zie dagboeken WL.

Hij liet de grafsteen voor zijn vriend Johan van den Cornput maken, in de Martinikerk te Groningen.

http://catalogus.bibliothekengroningen.nl/
Titel Christelijcke ende truhartighe vermaenschriften, an de ghemene collatoren ende prediger, in de provincie van stadt ende omlanden van Groningen, handelende van den Iure patronatus, ende reformatioen der kercken in der selven provincie ; Christlicke und schrifmetige kercken ordenung, om alle desorder voor te comen, und eenicheyt, rust und vrede inde gereformeerde kercke, in der Stadt und Omlanden van Groeningen toe mogen onderholden [Boek]
Auteur(s) Doedevan Amsweer, ; PetrusPappus von Tratzberg,
Uitgave Franeker : Wybes, 1597
Omvang ca. 175 p. ; 20 cm
Overige gegevens Bevat ook: Articul-brief, waer by eenighe annotatien ghevoeght zijn / door Peter Pappus van Tratzberg. – Met handgeschreven notities
Een tweetal werken van Van Amsweer (1546-1633), de Vermaenschriften handelende over het patronaatsrecht in de provincie Groningen, de Kercken ordenung opgesteld als kerkorde voor de gereformeerde kerk in de provincie Groningen na de Reductie van 1594. Het Artikelbrief is de ordonnantie van de Staten-Generaal voor het krijgsvolk van 1590, in 1603 te Groningen uitgegeven door Pappus (1564-1628), de toenmalige regimentscommandant.

Grafzerk van Johan van den Cornput, in de Martinikerk te Groningen.
(foto: http://www.redmeralma.nl/groningen_MK1.htm)

Tekening van grafzerk van Johan van den Cornput
Tekening in Collectie Bodel Nijenhuis (zie www.geheugenvannederland.nl)
http://www.redmeralma.nl/groningen_MK1.htm

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamPeter Pappus
Woonplaats-
CompagnieKRIJGSGERECHT
RangKrijgsgerecht Friesland - Gerechtscholtus
Officier van:<1603
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)42055
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenGrafsteen

Andere officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins