Feye Scheltesz. van Heemstra

Brak in 1735 Mellemastate te Oostrum af, die van zijn ouders was en herbouwde er de Heemstrastate te Oenkerk mee.`
Op 6-12-1721 wordt F(eye) van Hiemstra (Heemstra) kapitein, als opvolger van H. Nagel.

Majoor, later luitenant-generaal:hij raakte tweemaal zwaar gewond in de strijd tegen de Fransen n.l.op 11-5-1745 bij Fontenoy en op 11-10-1746 bij Rocoux.

Een Feie van Heemstra was in 1721 eigenaar van ‘…’ te Oenkerk, zie tekening van J. Stellingwerf uit 1721.

Portret door Bernardus Accama, ong. 1725-1749.
Kopie hiernaar: IB 74122.Vergelijk ook met het portret van dezelfde voorgestelde door B.Accama 1731, IB 114029.Volgens oud IB-fiche op- of achterschrift.Herkomst: vererving Van Burmania > Doys > Brunet > Houth > van Wageningen; coll. van Wageningen, Dekemastate, Jelsum; coll. Stichting Old Burger Weeshuis, Leeuwarden (standplaats Dekemastate).Negatief Popken, Leeuwarden, 2-4.Literatuur: Moes 3331-2.Baton in de opgeheven rechter hand; gepoederde staartpruik, rode rok met goudgalon over borstkuras en wit hemd.
https://rkd.nl/nl/explore/images/150588

Portret door ‘anoniem’, gedateerd 1746
KOPIE NAAR B.ACCAMA, VERG.IB57285, IB3331, IB91264.RANDOPSCHR.LIJST: “JONCKER FEIJE JOHANNES VAN HEEMSTRA” /KAPITEIN DES FRIESCHEN EN NASSOUWSCHEN REGIMENTS / “BERGEN OPZOOM AUGUSTUS MDCCXLVI.” / GEBOREN 172. OVERLEDEN 1757.HERK.: COLL.VAN SMINIA;BRUIKL. AAN GELD.KAST., KASTEEL DE CANNEBURCH (1974).BATON IN DE OPGEHEVEN RECHTER HAND, GEPOEDERDE STAARTPRUIK; ROKMET PASSEMENT OVER VEST, WIT HEMD.
https://rkd.nl/nl/explore/images/145876
AAB: of is dit dan toch Feye Jan van Heemstra?

Zie ook rouwbord iin de kerk te Oenkerk.
MDCCXLVIII
De hoog welgeboren heer Feijo van Hiemstra, in leven lt. gen van de infanterij, coll en capt van de bataillons van s.h.v. doorlught ht de hreden Prinse van Orange en Nassau.
Obiit den 7 sept. 1748 na tweemaal swaarlijk gewond te zijn geweest in de actiën tegens de Franschen bij Fontenoi op den 11 mai 1745 en Roccou den 11 oct 1746 voorgevallen.
Aetatis 54
Obiit den 7 septembr

Feye Scheltes van Heemstra (1694-1748)
Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Portret door Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

Zie ook rouwbord iin de kerk te Oenkerk.
MDCCXLVIII

De hoog welgeboren heer Feijo van Hiemstra, in leven lt. gen van de infanterij, coll en capt van de bataillons van s.h.v. doorlught ht de hreden Prinse van Orange en Nassau.
Obiit den 7 sept. 1748 na tweemaal swaarlijk gewond te zijn geweest in de actiën tegens de Franschen bij Fontenoi op den 11 mai 1745 en Roccou den 11 oct 1746 voorgevallen.
Aetatis 54

Obiit den 7 septembr

Rouwbord van Feye Scheltesz. van Heemstra (1694-1748) in de kerk te Oenkerk.

Zie ook rouwbord iin de kerk te Oenkerk.
MDCCXLVIII

De hoog welgeboren heer Feijo van Hiemstra, in leven lt. gen van de infanterij, coll en capt van de bataillons van s.h.v. doorlught ht de hreden Prinse van Orange en Nassau.
Obiit den 7 sept. 1748 na tweemaal swaarlijk gewond te zijn geweest in de actiën tegens de Franschen bij Fontenoi op den 11 mai 1745 en Roccou den 11 oct 1746 voorgevallen.
Aetatis 54

Obiit den 7 septembr

Heemstra State te Oenkerk ‘behoort den heere Feie van Heemstra, 1721
(Fries Museum)

Mellema State ‘onder Oostrum behoort den Ed. Heere Feie van Heemstra, 1723’
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFeye Scheltesz. van Heemstra
WoonplaatsOenkerk, Heemstra State
CompagnieC108
RangFriese Nassause Regiment - Luitenant-Generaal
Officier van:1721
Officier tot<1748
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)11008
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
State
Rouwbord
Familiewapen

Andere luitenant-generaals

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins