Hessel van Bootsma

Hij woonde mogelijk te Roordahuizum, State Twixel (AAB).

Op 12-11-1652 volgt hij als vaandrig Tjaert van Andringa op, in de compagnie van Syben Tj. van Walta.
Op 17-12-1659 werd Hessel van Bootsma luitenant in de compagnie van kolonel (Ernst van) Aylva, als opvolger van T. van Glins.
Op 11-5-1660 werd Jr. Christiaan van Coenen luitenant in de compagnie van kolonel E(rnst) van Aylva, als opvolger van Jr. H(essel) van Bootsma.
Op 11-5-1660 werd jr. H(essel) van Bootsma kapitein, als opvolger van F.B. van Heemstra.
In augustus 1660 kwamen twee compagnies, die van Hessel van Bootsma en Harinxma, van Odensee, op het schip de Westergo.
(Geschiedenissen, Poppo van Burmania)
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.
In 1672 staat Hessel van Bootsma vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein in garnizoen te Maastricht.
In jan. 1672 was Hans van Munster uit Bolsward, sergeant onder kapitein Hessel van Bootsma (proclamatieboek Bolsward)
Op 30-10-1674 werd hij opgevolgd als kapitein door G. van der Laen.

Met hem stierf in 1674 het adellijk geslacht Bootsma uit in de mannelijke lijn.

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHessel van Bootsma
Woonplaats-
CompagnieC62
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1660
Officier tot1674
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33981
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Lijkstatie
Voorganger in C62Sybolt van Popma
Opvolger in C62Gerrit van der Laen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins