Jan Raeses van Vervou

gesneuveld

https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I245916.php
Zonen uit dit huwelijk waren JAN, FREDERIK en GEORGE VAN VERVOU, als broeders vermeld door
Winsemius, rerum Frisicarum , lib. VIÏ, p. 515, bij gelegenheid der vermelding van hunnen togt, waarin de eerst- en laatstgenoemde beide ongelukkiglijk, niet verre van Sloten, sneuvelden, doch de middelste, FREDERIK, het gevaar ontkwam, den 31 October 1580.

Artikel in De Heraut: Bernard de Merode, luit-stadhouder Friesland 1580-1583.
Op 24-10-1580 wordt hij genoemd, in een brief door Bernard de Merode aan de Ged. van de Geunieerde Provincien.
….Wilt ook alle goede correspondentie holden mitten hopman Johan van Fervo te Sloten ende daeromtrent leggende.

Grafzerk van Jan van Vervou in de kerk te Franeker.

Kenmerken

NationaliteitNEDERLAND
NaamJan Raeses van Vervou
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1580
Officier tot1580
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)11236
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
Familiewapen
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins