Artikel in ‘Op e Skille’ over kapitein Hoptilla

In het Friestalige blad ‘Op e skille’ van 7 november 2023 staat een artikel over ‘onze’ kapitein Jan Gerckes Hoptilla. Het is grotendeels geschreven door André A. Buwalda hoptilla_skille_2023

Update aantal officieren in Stamboek Friese regimenten

Per 26 december 2023 is de stand als volgt: Aantal ingevoerde officieren: 1762 (was vorig jaar 1433) Aantal afbeeldingen: 1724 (was vorig jaar 1490)

Nieuw overzicht: portretten op chronologische volgorde

Op deze speciale pagina zijn alle (ons) bekende portetten van Friese officiers, op chronologische volgorde te zien. Vandaag is deze link ‘live’ gegaan. Portretten overzicht

Update stand aantal (Friese) officiers

Per 26 december 2022 is de stand als volgt: Aantal ingevoerde officieren: 1433 (was vorig jaar 1079) Aantal afbeeldingen: 1490 (was vorig jaar 1142)

Nieuw boek: Ruiter voor de Republiek. Ignatius van Kingma

In december 2022 verscheen een interessant boek over de Friese kolonel Ignatius van Kingma (ong. 1621-1700). De titel is: Ruiter voor de Republiek. Ignatius van Kingma, een Friese kolonel in het Rampjaar 1672.

Artikel in ARMA over Schelte van Aysma

Onlangs verscheen het jaarboek 2022 van het Nationaal Militair Museum (NMM). Hierin een uitgebreid artikel over het vergeten rampjaar 1629 en de rol van kapitein Schelte Hotzes van Aysma Het artikel is geschreven door Jeroen Punt.  

Boekje over de drie herdenkingsborden Spaanse plundertocht 1586

Vrijdag 2 september werd een nieuw boekje gepresenteerd over drie herdenkingsborden, die zich bevinden in de kerk van Blessum, Boksum en Koudum. Alle drie verwijzen naar de Spaanse plundertocht in januari 1586. zie ook: https://www.frieseregimenten.nl/1586-slag-bij-boksum/  

Jaarboek Fries Scheepvaartmuseum 2021

Het jaarboek 2021 van het Fries Scheepvaart Museum heeft het portret van luitenant-kolonel Adriaen van Slijp op de cover. Dit portret was dat jaar één van de belangrijkste aanwinsten. zie ook: https://www.frieseregimenten.nl/officier/adriaen-slijp/

Het begin van de vesting Bourtange

Het begin van de vesting Bourtange Willem Lodewijk besloot in 1593 tot de aanleg van een vast verdedigingswerk op de passage door het Bourtangermoeras. De route door het moeras werd door de Spanjaarden gebruikt om de stad Groningen te bevoorraden. Een doorn in het oog van Willem Lodewijk. Hij had namelijk het plan opgevat om […]

Artikel over de voortgang in de Letterhoeke

In het tijdschrift van Tresoar, De Letterhoeke, staat in het nieuwste nummer (2022) een artikel over de voortgang van het dagboekenproject.