Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

-ritmeester, kolonel

Woonde op Eysinga State te Rinsumageest
(http://www.stinseninfriesland.nl/EysingaStateRinsumageest.htm)

Hij liep in 1620 mee in de lijkstatie van Willem Lodewijk als Wilcke Holdinga, vrijheer tot Swartsenburgh, met ‘het sweert’.
Hij was waarschijnlijk in 1625 al kapitein, aangezien zijn jongere broer Georg op 4-4-1625 vaandrig in een compagnie van ritmeester/kapitein Schwartzenberg werd.
Op 7-4-1625 werd Adriaen Vianen luitenant in de compagnie van ritmeester Schwartzenberg, ipv Jan Backs.
In 1639 ritmeester bij de Taux.
Erfde in 1641 Holdingahuis te Leeuwarden.
Van hem is een schilderij bekend uit 1633, wanneer hij 35 is, gemaakt door Wybrand de Geest.
In 1643 was hij ritmeester (www.allefriezen.nl)
Op 14-3-1653 werd Joas Rulaert luitenant in de compagnie van ritmeester Schwartzenberg, ipv I.H. Daels.
Op 18-11-1653 werd Willem van Vierssen luitenant in de compagnie van ritmeester Schwartzenberg, ipv I. Roelants.
Op 15-2-1655 werd Wolff Sigismund van Schratenbach luitenant in de compagnie van ritmeester Schwartzenberg, ipv W. van Vierssen.
Op 28-7-1655 werd ritske van Unia luitenant in de compagnie van ritmeester Schwartzenberg, ipv W.S. van Schratenbach.
In 1653 en 1662 was hij majoor, zie brieven aan Willem Frederik in Kon. archief.

Hij moet niet verward worden met zijn halfbroer Wilhelm!

http://www.simonwierstra.nl/TJAERDA.htm
Zijn doopnaam Willem werd latergewijzigd in Wilco Holdinga.
Voor stukken over hem en zijn vrouw zie T326-158/166.

Beschrijving
Bladzijde 5 uit het wapen- en vlaggenboek van Hesman.
Vaderlijke quartieren van de welgebooren Heer Wilko [Willem] Holdinga van Schwartzenberg, Kolonel, obiit op Rinsumageest den 22 julio 1668;
Moederlijke quartieren voor den selven welgebooren Heer Wilko Holdinga, Baron van Schwartzenberg, Kolonel.
Begin periode
1708

(AAB: Wilco was volgens mij geen kolonel!)

Portret van Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg


Koperen grafplaatje uit kerk Rinsumageest, van Wilco Holdinga baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
(foto: Walmar.nl)


’t slot Eysinga State te Rinsumageest in Dantumadeel, behoort van Zwartzenburg.
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NaamWilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
WoonplaatsRinsumageest
CompagnieRITMEESTERS 01
RangFriese Nassause Regiment - Majoor
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitFriesland
Officier van:1620
Officier tot1658
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)11055
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Overige
Familiewapen
Voorganger in RITMEESTERS 01Friedrich thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
Opvolger in RITMEESTERS 01Hendrik de Sandra

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins