Adriaen van der Mijle

Woonde te Den Haag (dopen kinderen)

In 1629 was hij kapitein der infanterie.

-Adriaan van de Mijle, heer van Bleskensgraaf: deze werd in 27 januari 1635 aangesteld als commandeur van Willemstad.
Persoonsnaam: Adriaan van der Mijle, heer van der Mijl, Dubbeldam en Alblas.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Adriaen van der Mijlle
Periode: 1586 – 1792
Naam Adriaen van der Mijlle
Functie Kolonel [Noord-Hollands regiment]
Voorganger wijlen graaf Henrick van Nassau
Datum 28-12-1654

Jan van Teylingen, Portretten van kapiteins, gerepartitieerd op het Noorderkwartier
Serie betreft 55 officiersportretten uit ca 1640-1650: 27 keer een kapitein en 28 van Graven van Nassaus.
opschrift rechtsboven: 22
Datering: ca. 1640-1650 (1640 – 1650), volgens opgave museum
buste van een man naar rechts, de beschouwer aanziende, kop met knevel en puntbaard, draagt een met kant afgezette kraag en een oranje sjerp over een metalen borstkuras. Rechtsboven staat het nummer 22 geschilderd.

150 Collectie van Handschriften
1484 – Datering: 18 augustus 1641
Akte van overdracht van 1/4 gedeelte van de ambachtsheerlijkheid De Mijl door Cornelis vander Mijle aan zijn zoon Adriaen

Wapens in de kerk
De familiewapens zijn aangebracht aan het fries van de preekstoel. De hangende preekstoel dateert uit het tweede kwart van de 17de eeuw, is gemaakt van eikenhout en zeszijdig van vorm. Hij is samengesteld uit een klankbord, ruggenschot met vleugels en een houten of koperen knop, een kuip, een lampet en een rechte trap. Het deels gebombeerde fries is versierd met opgehouden draperieën en werd in het derde kwart van de zeventiende eeuw vervaardigd.
Voorop de wapens van de Ambachtsheer Adriaen van der Mijle (overleden in 1670) en zijn echtgenote Petronella van Wassenaer van Duvenvoorde (met wie hij huwde in 1646). Vrijwel zeker zijn deze onderdelen later (in de periode 1646-1670) aan de bestaande preekstoel gehangen. De eenhoorns in het A-deel van het wapen zijn ontleend aan het wapen van de Van der Mijles uit Dordrecht, als beschreven in (ondermeer) een adelsbrief voor Arend Cornelisz. van der Mijle, waarin elke mannelijke en vrouwelijke nazaat het recht kreeg (o.a.) dit wapen te voeren.
Adriaen van der Mijle was jonkheer, heer van Bakkum (1642-1664), ambachtsheer van Dubbeldam (1642-1664), heer van Alblas en Bleskensgraaf (1642-1664), ambachtsheer van Sint Anthoniepolder (1642-1664), ambachtsheer van De Mijl (1642-1663).

Adriaen van der Mijle, heer van de Mijle, Backum, Dubbeldam, Alblas, Bleskensgraaf en Sint Anthonispolder.
Kapitein der infanterie, kolonel van het Noord-Hollandse Regiment 1654 in Statendienst, gouverneur van Willemstad, hoogheemraad van Delfland, lid der Ridderschap van Holland en West-Friesland.

ADRIAAN VAN DER MIJLE
12e ambachtsheer van Bakkum 1658-1664
Adriaan van der Mijle was geboren omstreeks 1604 en was zoon van Cornelis van der Mijle en van Maria Johanna van Oldenbarnevelt.
Adriaan studeerde in Leiden. Hij maakte na zijn studie de voor zijn stand gebruikelijke buitenlandse reis, die zich uitstrekte tot Italië. Na terugkeer trad hij in militaire dienst, was in 1629 kapitein der Infanterie.
Door stadhouder Frederik Hendrik werd hij aangesteld tot gouverneur van de door prins Willem gestichte vesting Willemstad. In 1654 werd hij kolonel van het Noord-Hollandse Regiment en vervolgens luitenant-generaal der Artillerie.
Adriaan was eveneens hoogheemraad van Delfland, lid van de Ridderschap van Holland en West Friesland en ambachtsheer van Van der Mijle, Dubbeldam, Bakkum, Alblas, Bleskensgraaf en Sint Anthonispolder.
Na het overlijden van zijn moeder, Maria van Oldenbarnevelt, werd Adriaan op 16 maart 1658 door de Staten van Holland en West Friesland beleend met de heerlijkheid Bakkum.
Evenals zijn vader voelde hij zich aangetrokken tot de beoefening der letteren en onderhield hij briefwisseling met o.a. Huygens.
Adriaan trouwde voor de eerste maal in 1634 te Wassenaar met Agatha van Raephorst, dochter van Hendrik, heer van Raephorst en Cornelia van den Eijnde. Na haar dood trouwde Adriaan op 9 dec. 1646 te ’s Gravenhage met Petronella van Wassenaar, dochter van Johan, heer van Duivenvoorde, ’t Woud, Starrenburg, Veur en Voorschoten en van Jonkvrouwe Clara de Hinojosa.
Adriaan is op 29 april 1664 overleden; op 29 jan. 1665 koopt zijn vrouw Petronella van Wassenaar voor 33.333 gulden het kasteel Marquette te Heemskerk van Maximilliaan de Hertaing Petronella overleed te Rijswijk in 1702.

Portret van Adriaan van der Mijle (1610-1664).
(Westfries Museum, Hoorn)


Familiewapen Van der Mijle
(CBG familiewapens)

Wapens Van der Mijle-Raephorst op de preekstoel van Oud-Alblas.

Kenmerken

NationaliteitHolland
NaamAdriaen van der Mijle
WoonplaatsDen Haaag
CompagnieNOORDHOLLANDS REGIMENT
RangNoord-Hollands Regiment - Kapiteins
Noord-Hollands Regiment - Kolonel
Officier van:<1635
Officier tot>1649
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)43590
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Overige
Voorganger in NOORDHOLLANDS REGIMENTWigbold van der Does
Opvolger in NOORDHOLLANDS REGIMENTAdolf van Rijswijk

Andere Noord-Hollandse kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins