Hector Livius van Glinstra

Hector Livius van Glinstra; ritmeester en kolonel-titulair, wonend op Blauwhuis onder Dronrijp, overl. 26 sept. 1760; Wumkes I 95, 211 (afbraak Blauhuys, 1765); TIE S16 569 (majoor in het regiment van de Prins van Oranje-Nassau, 1721)

Een zerk te Dronrijp bevat het volgende (eigendoms) opschrift:
Hector Livius van Glinstra maior en ritmeester te paardt 1723

Grafzerk in kerk te Dronrijp, met tekst over Hector Livius van Glinstra.

Rechtsonder Glins te Dronrijp.
‘nu Glinstra ’t Blauwhuys’
Schotanuskaart, 1718

Kenmerken

NaamHector Livius van Glinstra
WoonplaatsDronrijp, Blauwhuis
CompagnieRITMEESTERS 12
RangFriese Nassause Regiment - Majoor
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitFriesland
Officier van:<1721
Officier tot<1760
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39386
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
State

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins