Here Upckes van Burmania

Woonde in 1624 te Wirdum (AAB: ws dan bij zijn schoonouders op Juwsma State)
Woonde op Burmania State te Stiens (zie : http://www.stinseninfriesland.nl/BurmaniaStateStiens.htm).

Albumbijdrage uit ong. 1600 van Here van Burmania (ong. 1580?-1632) in het Album Amicorum van Abel Coenders van Helpen (1564-1629)

In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Coevorden (lijst comp. veldtocht Lingen).

Op 31-3-1618 werd hij ritmeester, als opvolger van Anthonis van Aylva.

Hij trad in militairen dienst en kreeg (volgens resolutie van Friesland 31 Maart 1618) het bevel over vaan no. 32, die in 1614 gereorganiseerd was tot vaan harquebusiers.

In 1628 stond zijn compagnie op repartitie van Friesland (Ritmeester)
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm
Lijst met schrijvers van alle compagnieën op repartitie van Friesland, 1628

http://www.mpaginae.nl/Alba/Stickenbuyr.htm
Zie bijdrage uit 1629 in Album Amicorum van Hessel Dominicus Coumans van Stickenbuyr.
2134-r
fij d’avoer sans savoer
[wapen]
Hero Burmania
1629

Lammert van Dolen van de comp. van H. v. Burmania in plaets van J. Juckema, dito 7-4-1631
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

Als ritmeester van een compagnie harquebusiers sneuvelde hij 7 Aug. 1632 voor Maastricht (bij het beleg) en werd te Stiens begraven.

Zie leedbrief begrafenis Watze van Ockinga, 28-4-1624
Woonplaats:Wirdum
vidit – Jr. Heere van Burmania en sijn vrouw
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Stiens
boeknummer: 6133
Hier lege die … va …mus toe Stiens
… Hero va Burma[nia] sterf Ao XVC XLVIII de VII mar
Ao XVIC op de XIII april sterf die edele en erntveste Sibrant va Burmania en leit alhier begrave
Den 7 augusti Ao 1632 sturf den edele en gestrenge Heero van Burmania ritmeester over een compagnie harkebusiers

Grafzerk van Hero Upckes van Burmania (ong. 1580-1632 in de kerk te Stiens.

Albumbijdrage uit ong. 1600 van Here van Burmania (ong. 1580?-1632) in het Album Amicorum van Abel Coenders van Helpen (1564-1629)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHere Upckes van Burmania
Woonplaats-
CompagnieRITMEESTERS 2
RangFriese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1618
Officier tot1632
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)34771
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
Album Amicorum
Voorganger in RITMEESTERS 2Anthonis van Aylva
Opvolger in RITMEESTERS 2Willem van Haren

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins