Arent Gerrits van Loo

  • Geboren op 4-12-1644 te Leeuwarden
  • Zoon van Gerrit Arents van Loo en His Douwesdr. van Aylva
  • Gehuwd op 3-3-1667 te Goutum met Adriana Simonides
  • Overleden op ?

Hij liep mee in de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik op 15-12-1664 en liep bij Hessel van Aysma (functie?).

Een A. van Loo werd op 28-2-1671 kapitein, als opvolger van Douwe van Sixma. (AAB: er staat niet A.I. van Loo, dat is Arent Jan van Loo).
In 1672 staat Arent van Loo vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein in garnizoen te Maastricht.
Op 15-11-1673 werd Jurrien Bruinsvelt vaandrig in de compagnie van A. van Loo, ipv E. van Idzarda.

Een kapitein van Loo werd gevangen genomen bij de Slag bij Seneffe op 11-8-1674 dit is Arent Gerrits of Arent Jan van Loo.

www.archievenl.nl
K25 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
Akte
gg072-107 1679-09-10; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg072-107
Soort bron:
Hypotheekboeken
Aktedatum:
1679-09-10
Samenvatting:
Adriana van Simonides, en Jr. Arent van Loo, Capitein van een Compagnie Infanterie, echtelieden, te……
1670 Maij 10. Schuldvordering (f 2500,-), tersake ter leen gegeven gelden, te vorderen van Arent van Loo, Ambachtsheer van hoedenpijl en mede adminiraliteijtsheer te Rotterdam, op Tjessens, te Holwaart.

Familiewapen Van Loo
(Stamboek van den Frieschen Adel)

Arent Gerrits van Loo bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamArent Gerrits van Loo
Woonplaats-
CompagnieC04
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1671
Officier tot?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35396
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C04Douwe van Sixma

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins