Enno Doedes Star

https://www.angelfire.com/vt/sneuper/varendpersoneel.htm
ENNO DOEDERZ STAR.
1631. Volgens de Ruyter geboren in Prov. Stad en Lande.
1658. Extra-ordinaris kapitein.
1660-1661. Veroverde verscheidene Portugeese kapers in het Kanaal.
1661-1662. In de Middelandsezee en beveiliging van Straat Gibraltar onder M.A.de Ruyter. Enno Doederz Star bij Adm.v.
Amsterdam op behoeftefluit de Groene Kameel 8st-30man.
1664 Opnieuw naar de Middelandsezee, op behoeftefluit de Groene Kameel van Amsterdamse Admiraliteit.
1664-1665. Enno Doederz Star dient onder de Ruyter op de tocht naar de kust van Guinee en West-Indieen.
1665. Kapitein.
1666. Commandeerd het O.I.C. schip de Goude Leeuw 60st. In de Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni en de Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus.
1666. Vice-admiraal, op 29 Augustus geven Groningen en de Ommelanden, M.A.de Ruyter opdracht een Vice-admiraal in de plaats van Coenders te benoemen, dit wordt Enno Doederz Star.
1667. Onderscheidt zich op de tocht naar Chattum, hij blok-keerd Harwicht met het schip Groningen(2) behorende bij de Friese Admiraliteit.
1671. Kruisend op 8 Juli tot nader order tussen Maas en Oos-tende op het schip Groningen(2).
1672. Met het schip Groningen(2) op 9 Mei tegelijk met Ltn-Adm.de Ruyter naar zee. Slag bij Solebay 7 Juni en op 23 Juni bij Schooneveld, op het schip Groningen(20).
1673. Onderscheidt zich bij Kijkduin met het schip Gronin-gen(2) op 21 Augustus.
1678. Onder Evertsen in hulpvloot naar Spanje.
1691. Commandeerd een eskader in de Engels-Nederlandsevloot. Verlaat de dienst.
Haagsma. Eenige bladzijden uit Frieslands zeegeschiedenis. Pag.506 noot 3.

Portret van (vermoedelijk) Enno Doedes Star, vice-admiraal van Friesland
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamEnno Doedes Star
Woonplaats-
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Kapitein
Officier van:<1658
Officier tot1691
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)42014
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar
Opvolger in ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDDoecke van Martena

Andere kapiteins Friese Admiraliteit

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins