Wilhelm Mauritz Hanecroth

Woonde te Teerns.
Zoon van Joost Ulrich Hanecroth en Margareta Pijstecker.

Hij bewoonde een state in De Triemen onder Westergeest, tussen 1670-1693.
AAB: mogeljjk is dit dan Bommelatijer State te Westergeest, die hij dan huurde van Douwe Feije van Aylva, grietman van Kollumerland?
Woonde in 1694 op de borg Boekstede onder Sebaldeburen, eerder eigendom van broer van Foeck. (Oebele Vries)

In de kerk van Westergeest zou vroeger een rouwbord van een Hanecroth hebben gehangen (Oebele Vries mededeling)

In 1660 aangesteld als vaandrig onder kapitein J.N. van Lawick.
In 1667 werd hij luitenant.

In 1671 lieten ze een dochter dopen te Goutum, ‘woonden toen te Teerns op de huisinge van Jeltinga. ‘Groot Ublinga’, eerder van haar grootvader Schelte van Jeltinga.
(Oebele Vries)

Op 25-2-1671 volgde W.U. Hanekroth (AAB: dit zal Wilhelm zijn) kapitein N.(AAB: Gaspard van) Vosbergen op.
Kapitein Hanecroot (hem?) lag in 1673 in garnizoen te Dokkum, toen zijn soldaat Jurjen Jans van Offenbach koper was (hypotheekboeken Dokkum)
Zat in 1680 in garnizoen te Philippine (Oebele Vries)
Hij was in 1701 kapitein te Bourtange en is dan vermeld als ‘Hanecroot van Bolswert’.
Een N.N. Kanekroth (AAB: dit zal dan Wilhelm zijn) werd op 10-5-1704 opgevolgd door kapitein P(ieter) van Jongestal.

zie ook Familie Hanecroth:

Zie leedbrief overlijden James Murray 5 juli 1684
Woonplaats: []
De Heer Capitein Hanecroot, en ’t huisgesin
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

het huijs Bommelatijer te Westergeest in Kollumerlandt, behoort Douwe Feije van Aylva, grietman aldaer
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Familiewapen Hanecroth.
(Tekening door R.J. Broersma)

Kenmerken

NationaliteitDuitsland
NaamWilhelm Mauritz Hanecroth
WoonplaatsTeerns, De Triemen en Westergeest, Bommelatijer
CompagnieC61
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1671
Officier tot1704
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35539
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C61Gasper van Vosbergen
Opvolger in C61Pieter van Jongestall

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins