Keympe van Donia

Na Keimpo kwam er weer een Syds op Hemmema State te Beetgum (vlakbij Menaldum),
Hij liet zich echter later Syds noemen.

Portret van Syds van Donia (1593-1660), toegeschreven aan Douwe Juwes de Dowe en geschilderd omstreeks 1650-1674.
Hij draagt hierop een brokaten bandelier. (AAB: mogelijk was hij dus officier!)
zie: https://rkd.nl/nl/explore/images/129130

Zie ook een kroes uit 1650, met daarop alliantiewapen Donia-Haytsma.
(https://www.johnendlich.nl/collection/the-van-donia-haytsma-tankard/)

Wapens Donia-Camstra op de herenbank in de kerk te Grou, met links zijn ouders Donia-Haytsma en rechts haar ouders Camstra-Juckema.

Uitgenodigd voor de begrafenis van George van Liauckema, aug. 1642
Woonde te Menaldum.
Den heren Kempo v. Donia met sijn huisvrouw
http://www.mpaginae.nl/At/Liauckamaleed.

http://www.simonwierstra.nl/DONIA.htm
Op 11-4-1612 wordt Kempo Donia ingeschreven als student te Heidelberg.
Met zijn vrouw op de lidmatenlijst van Beetgum in 1645.
Hij woonde op Hemmemastate bij Beetgum/Menaldum.
In 1642 worden voor het gastmaal na de begrafenis van Jarich van Liauckema uitgenodigd Keimpe van Donia en zijn vrouw op Hemmemastate te Menaldum.
Voor hij overleed testeerde hij, waarbij zijn nog thuiswonende kinderen Syds,Bonne en Sjouck Hemmemastate verkregen en de oudste dochter Rixt een legaat,maar Rixt erfde alles na het overlijden van haar broers en zuster en werd steenrijk.(Testament te Menaldum in 1658,EEE 2-320).
Zie ook Grafschriften IV-124.
T323-2754: 16 kwartieren Donia-Roorda, Eminga-Lunia, Stenstera-Ropta, Ydtsma-Juwsma, Holdinga-Cammingha, Eysinga-Hermana, Roorda-Hottinga en Cammingha-Minnema.
De 16 betovergrootouders zijn: Sierck van Donia x Syts van Hemmema (dus niet Syds van Roorda x Eesck van Donia), Syds van Eminga x Ansck van Liunga, Jeppe van Stenstera x Eets van Ropta, Worp van Ydtsma x Frau van Juwsma, Wilco van Holdinga x Graets van Cammingha, Feye van Eysinga x Tryn van Hermana, Sibrant van Roorda x Haring van Hottinga en Wytze van Cammingha x Rints van Minnema.

portret van Syds van Donia (1593-1660), toegeschreven aan Douwe Juwes de Dowe en geschilderd omstreeks 1650-1674.
(RKD.nl)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamKeympe van Donia
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangOfficiers
Officier van:?
Officier tot<1660
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)14291
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen

Andere officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins