Dirck Hobbes van Baerdt

Mogelijk woonde hij te Wolvega, op Baerdt State.
http://www.stinseninfriesland.nl/Lindenoord.htm
(AAB: mogelijk is dit Lindenoord State, omdat hier later grietman Ernst van Haren woont, die Dirck opvolgde als grietman?
Echter, in 1718 is op de Schotanuskaart niets meer te zien?

Op 30-11-1638 werd Dirck van Baerdt luitenant in de compagnie van kapitein G. Heerma (Herema), als opvolger van Hans Sanderhorst.
Hij werd grietman van Ooststellingwerf op 17-7-1639, maar verruilde dit al snel met Weststellingwerf.
Hij werd grietman van Weststellingwerf op 23-9-1639 en bleef dit tot 1673.
Lid Gedeputeerde Staten van Friesland.
Hij volgde in 1655 zijn vader op als Curator van de Franeker Academie.

1672 – hevig gevecht bij het gehucht Baarle tussen de Friezen onder het opzigt van Dirk Baard en de kapitein Albert Christoffel van Hania en de Munstersen onder de commandant Twikkel.
Op 13-8-1672 overmeesterde hij, samen met kapitein Albert Christoffel van Hania, aan het hoofd van vierhonderdvijfftig Friese burgers, (op schepen te Blankenham geland), Blokzijl en ontrukte die vesting alzoo uit de macht der Munstersen, hetwerlk de eerste wending van de kans des oorlogs was.

Hij liep op 15-12-1664 mee in de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz, namens de Friese Staten/Sevenwolden/Weststellingwerf, als grietman.

http://www.stellingwerven.dds.nl/dorpen/wolvega/wolvega.htm
Er zijn bij deze kerk twee ingangen. Boven die aan de zuidzijde vindt men een blauwe steen in de muur gemetseld, waarop de volgende regels te lezen zijn:
Anno 1646.
Als Titan Julium den vierden dach ontweide, ontfonckte dese kerck door ijver in Gods geest, Ons Grietman Dirck van Baerdt de eerste steen hier leide, tot nadenck van zijn hand maer Christe eere meest.

Dirk Baerdt liep op 15-12-1664 mee in de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz, namens de Friese Staten/Sevenwolden/Weststellingwerf, als grietman.

Memoriesteen uit 1646 in de kerk te Wolvega.
Daarop de naam en wapen van grietman Dirck van Baerdt (1619-1673)
Anno 1646.
Als Titan Julium den vierden dach ontweide, ontfonckte dese kerck door ijver in Gods geest, Ons Grietman Dirck van Baerdt de eerste steen hier leide, tot nadenck van zijn hand maer Christe eere meest.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDirck Hobbes van Baerdt
WoonplaatsWolvega, Baerdt State?
CompagnieC120
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1638
Officier tot1639
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35080
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Wapensteen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins