Roeland Buwetius van Coehoorn

Ongehuwd overleden.
Op 20-7-1703 werd R(oeland) B(uwetius) van Coehoorn kapitein, als opvolger van G. van Coehoorn.
Op 25 juni 1723 werd N.(Ulbe Jan van) Aylva kapitein, als opvolger van N (Roeland Buwetius) Coehoorn.

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 9580
Coehoorn Inthiema op Inkenburgh
Eesens Ripperda
Houwerda Donia van Harinxma
Meckama Goslinga

Den 15 october 1724 is tot Leeuwaerden overleden den welgeboren heer Gideon van Coehoorn old collonel van een compagnie te voet ontvanger generael van Ferwerderadeel oud 79 jaren en ongeveer ses weken en legt alhier begrav[en]

Den 6 november 1732 is tot Hogebeintum overleden den welgeboren heer Roeland Buwetius van Coehoorn collonel en capitein van de infanterij op de repartitie van de provintie Friesland in de ouderdom van 45 jaren en ses maenden en legt alhier begraven

Grafzerk van kapitein Gideon van Coehoorn (1645-1724) in de kerk te Hogebeintum.
(foto: Maikel Galama)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamRoeland Buwetius van Coehoorn
Woonplaats-
CompagnieC95
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Officier van:1703 en 1723?
Officier tot1723 en >1730
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)41536
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Grafsteen
Voorganger in C95Gideon Gosses van Coehoorn
Opvolger in C95Ulbe Jan van Aylva

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins