Sjuck van Eminga

-watergeus, kapitein?, grietman
-vader van Ids en Tjaerd
-werd in 1580 grietman

Hij woonde te Cornjum (volgens Winsemius, lijst gebannenen).

Veroordeeld door de Bloedraad 1567-1573
LEEUWARDEN
10832 van Eninga, Syouck
http://www.mpaginae.nl/At/BloedraadFrl.htm

Suffridus Eminga wordt op 23-3-1556 student te Keulen.
Hij tekende in 1566 het Verbond der Edelen.
Encyclopedie van Friesland:hij vluchtte in 1567 naar Emden en in april dat jaar woont hij in de zogenaamde ‘geuzenherberg’ met vrouw en kind.
Hij streed op 23 mei 1568 bij Heiligerlee en werd geus.
Op 26 juni 1568 wordt zijn naam te Leeuwarden afgelezen.
Op 21 juli 1568 is hij uit de nederlaag bij Jemmingen ontkomen.
Op 8 september 1568 wordt hij door Alva verbannen en voegde zich toen bij de watergeuzen.
Hij moet in Mrt. 1571 de haven van Norden verlaten en is 7 Mrt. 1571 met zijn schip bij het Norder Wad; zijn naam wordt genoemd bij de kapiteins, die met hun schepen in Oostfriesland liggen.
27 Febr. 1572 vraagt de raad van Emden aan graaf Edzard, of men Eminga in het land zal dulden.
Hij was in augustus 1574 bij de inname van Stavoren en was in 1575 in Bolsward.
In 1580 genoemd als grietman van Dantumadeel, een functie die hij tot 1582 vervulde.
Hij volgde Oene van Wijtsma op en werd weer opgevolgd door Marten van Schonenburg.

Zie ook: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.

Buwe Keimpes Tadema was (omstreks 1570?) adelborst onder hopman Eminga, dit moet Sjuck zijn geweest.

Volgens de ‘nieuwe naamlijst van grietmannen’ was de inname van Stavoren in 1571 en was hij daar samen met Auke Oedsma.
Op 20-6-1584 moest hij verschijnen samen met Joost van Herema, Salvius Mockema en Tjaard van Aylva, voor de stadhouder Willem Lodewijk om het vonnis aan te horen omtrent hun aanklacht tegen de gedeputeerden, die voor vier jaren in functie waren geweest.
Zij weigerden te verschijnen en verklaarden geen andere rechters te erkennen, dan de President en de Raden van het Hof van Friesland.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSjuck van Eminga
Woonplaats-
CompagnieWATERGEUZEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1574
Officier tot<1580
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32317
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins