Benjamin van der Hoef

vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Rauwerderhem
plaats: Sijbrandaburen
boeknummer: 5825
Benjamin van der Hoef majoor van het garnisoen te Leeuwarden, rekenmeester van de zeedykscontributie van Wymbritseradeel 1741

vindplaats: Galileeerkerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel III Leeuwarden; 1e afd.
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3579
… XXX de XIX dach decebri sterf …

… den 4 augusty is seer christelyck in den h[eere gerust] den manhafte Wa… k s… r vant garnisoen … den … int 4[4?] iaer …

Den 14 augustus 1686 sterft Hendrick van Nykerck i:u:d: en mede advocaet voor den hove van Frieslandt old int 24 ste iaer

Den 2 december 1699 sterft vrouw Mechtelt van Nykerck huisvrouw van Beniamin van der Hoef sergeant maioor van het garnisoen binnen Leuwarden en schriever van een compagnie te voet old int dartighste iaer

Haer lichaam schoonheit vol van deught
rust in’t graf haer ziel in vreught

Anno 1709 den 17 ianuarius is in den [heere] gerust] G[eer]t[ruijt] Canter van Oosten huysfr[ou van] maioor Nykerck out int 74 iaer ende … …n

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamBenjamin van der Hoef
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangFriese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:<1699
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39429
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenGrafsteen
Opvolger in ONBEKEND 1600-1700Johan Ernst I van Nassau-Siegen

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins