Upcke van Burmania

Woonde waarschijnlijk op Cammingha State te Arum, in 1667 woonde hij te Wons (geb. zoon, maar welke state/huis?)

Zilveren mosterdpot met wapens van Burmania-Cammingha en gemaakt door Pieter Jans Poelgeest in 1664 in collectie Fries Museum.

Op 10-12-1658 werd hij kapitein, als opvolger van Hendrik (de) Sandra.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 10-4-1664 werd hij opgevolgd door kapitein Watze van Burmania, zijn broer.
Nam in 1664 het grietmansambt van Wonseradeel over van zijn schoonvader Taco van Cammingha.

Zie leedbrief van George van Glins van aug. 1665.
Woonde toen te [Wons].
– De Heere Upko van Burmania met sijn huisvrou, tot Wons
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Cammingha State te Arum
(tekening J. Stellingwerf, 1723)


Mosterdpot met de wapens van Upcke Sybrands van Burmania (1629-1673) en zijn vrouw Catharina van Cammingha (1646-1668).
Gemaakt in 1666 door Pieter Jans Poelgeest.
(Collectie Fries Museum)

Detail van de mosterdpot met de wapens van Upcke Sybrands van Burmania (1629-1673) en zijn vrouw Catharina van Cammingha (1646-1668).
Gemaakt in 1666 door Pieter Jans Poelgeest.
(Collectie Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamUpcke van Burmania
WoonplaatsArum, Cammingha State
CompagnieC03
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1658
Officier tot1664
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)21632
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Zilverwerk
Familiewapen
Voorganger in C03Hendrik de Sandra
Opvolger in C03Watze van Burmania

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins