Cornelis Michael de With

Ongehuwd.
Zoon van Jens Niehen True (Commandeur VOC) en Wickje Minnema.

Woonde te Oenkerk, Stania State.

Hij was kapitein en kolonel ter zee bij de Admiraliteit van Friesland in 1791.

http://www.guuspauwels.nl/database2/staniastate.html
In 1759 wordt Jan de With eigenaar van Stania State. Jan was van oorsprong een Deen genaamd Jens Nielsen True. Hij was Commandeur in de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), welke functie hem bepaald geen windeieren legde. Later was hij officier bij de Admiraliteit van Friesland, maar toen had hij zijn schaapjes al lang op het droge. Hij trouwde op 19 april 1750 met Wikje Michiels Minnema, weduwe van Hendrik Canter Visscher. Jan noemde de state “Hofwegen” naar een schip dat hij voor de VOC als gezagvoerder had bevaren. Hij overleed op 12 september 1781 en Wikje op 25 maart 1786. Eerst is hun ene zoon Cornelis Michaël de With eigenaar van de state, maar als hij in 1792 ongehuwd en kinderloos sterft, wordt hij opgevolgd door zijn jongere broer Michaël de With. Hij trouwde met Ypkjen Rintske Boelardus van Boelens en kregen één zoon: Jan Frederik, die echter jong stierf. Michaël besluit de state in 1803 te verkopen en vestigt zich in Augustinusga.

www.walmar.nl
Cornelis Michael de With kapitein ter zee ter admiraliteit van Friesland geboren Dockum den 17 februarij 1751 ongehuwd overleden Oenkerk 19 febr. 1792
Bron: Onderzoek Hessel de Walle
Object: grafsteen

Stania State te Oenkerk, tekening uit 1856 (anoniem)
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamCornelis Michael de With
WoonplaatsOenkerk, Stania State
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Kapitein
Officier van:<1791
Officier tot1792
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)43376
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Opvolger in ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDDoecke van Martena

Andere kapiteins Admiraliteit

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins