Frans van Cammingha

Achtergrond
Frans van Cammingha werd geboren omstreeks 1575, dus bijna aan het begin van de 80-jarige oorlog, waarschijnlijk te Leeuwarden.
Zijn ouders waren Sybrant van Cammingha en Catharina van Donia, die op het Camminghahuis te Leeuwarden woonden.
Sybrant was grietman van Leeuwarderadeel, echter in 1587 is hij ook hopman (kapitein) over een compagnie soldaten in het Friesche Nassause Regiment.

In 1599 is hij aanwezig bij vermoedelijk het verlovingsfeest van Tjerck van Herema en Luts van Walta.
Tijdens die gelegenheid krassen 22 personen hun naam op een zogenaamde hensbeker.  Deze beker was in 2018 te zien in ‘Tussen kunst en kitsch’ en is in april dit jaar aangekocht door het Fries Museum.

De hensbeker


‘Fransiscus a Kamminga’ op de hensbeker.

Frans huwde op 20 mei 1604 te Leeuwarden met Rixt Binnerts van Heringa, die wellicht geboren is op het familiebezit Aebinga State te Hijum.
Haar broer Binnert woonde er waarschijnlijk ook nog en was de laatste mannelijke van zijn geslacht. Met Rixt stierf het geslacht in 1654 definitief uit.
In 1606 overlijdt zijn ongehuwde oom Wytze van Cammingha, die het (2e) Camminghahuis te Leeuwarden en Groot Dotinga te Dronrijp aan Frans gunde.
Op 4 januari 1610 komt Frans al op jonge leeftijd te overlijden zonder kinderen na te laten.

Het Tweede Camminghahuis te Leeuwarden aan de Kerkstraat.


Tekening van Dotinga State te Dronrijp.
(J . Stellingwerf, 1723)

Militaire carrière
Frans zijn vader komt al jong te overlijden, namelijk in 1593.
Frans zou dan 18 jaar kunnen zijn geweest en nam toen de compagnie over van zijn vader en werd dus kapitein.
Hiervoor is hij vermoedelijk nog kort vaandrig en luitenant geweest in dezelfde compagnie.
Reeds in 1601 komen we hem tegen als kapitein bij het Beleg van Rijnberk.
Op een lijst van het veldleger uit 1601 bestaat zijn compagnie uit 181 manschappen.

Hetzelfde jaar is hij ook present bij de veldtocht via Brabant naar Oostende, waar hij valt onder Caspar van Ewsum die zes ‘vaandels’ leidde.
Wellicht zat Frans hier de gehele periode van het beleg, die duurde van 1601-1604. Het lukte de Staatse legers helaas niet het beleg te breken, zodat de stad zich uiteindelijk overgaf aan de Spaanse legerleider Spinola. Dit was het beleg die het langst duurde en de meeste slachtoffers eiste gedurende de 80-jarige oorlog.
Van 1604-1607 vinden we hem in de Duitse garnizoensstad Emden.

Familiewapen

Familiewapen Van Cammingha volgens het Stamboek van den Frieschen Adel.

Familieleden in het leger

Vaandel

Vaandel in gebruik ca. 1600 door de compagnie van Frans van Cammingha


Compagnie nr. 7

* Frans van Cammingha (*ong.1580-
U1610)
* Kapitein van 1593?-1610

* Voorganger: Sybrand van Cammingha (vader)
* Opvolger: Frans van Donia (neef)
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Leeuwarden: (2e) Cammingahuis

Meer informatie:
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm
http://www.stinseninfriesland.nl/Camminghahuis2Leeuwarden.htm

http://www.stinseninfriesland.nl/DotingaStateDronrijp.htm
http://www.simonwierstra.nl/Cammingha.htm

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFrans van Cammingha
WoonplaatsLeeuwarden en Dronrijp, Dotinga State
CompagnieC07
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1593
Officier tot1610
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34041
Blogja
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State
State
Vaandel
Overige
Voorganger in C07Sybrant van Cammingha
Opvolger in C07Frans van Donia

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins