Pico Galenus van Sytzama

Woonde te Friens, Beslinga State

Op 27-7-1773 werd I(osias) Eckhard kapitein ipv P(ico) G(alenus) van Sytzama.

Herenbank in de kerk te Friens uit 1765 met wapen en opschrift van Pico Galenus van Sytzama.

Rouwbord in de kerk te Friens:
MDCCLXXXI
Hoog wel gebooren heer jr. Pico Galenus van Sijtzama heer van Beslinga Staete, en hofsteede lieutenant collonel ten dienste van den staat der Vereenigde Nederlanden mitsgaders als edelman gecommitteerde staat van wegens de grietenije Schoterland, en overleeden op ’t huis Beslinga staete tot Friens deb 21 junius 1781. Heeft par legaat het herbouwen deeser kerk besteld, tot een roemrugtege gedagtenis zijner naam

Klok
vindplaats: in de katholieke kerk
type: Klokken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oosterwierum
aantekening: herkomst klok onduidelijk
boeknummer: 9582
Fudit Borchhardt
P. baron van Sytzama heer van Blanckenhemert … t regiment Oranige Frieslandt
Anno 1753

Testament (mail van G. Mast dd 4-10-2021)
Op huiden den agt en twintigsten October des Jaars zeeventien hondert neegen en ’t zeeventig, heb ik Jr. Pico Galenius van Sijtzama Heer van Beslinga Staate, Luitenant Collonel van de Infanterie in dienst van de staat en gecommitteerde staat van Friesland etc. etc. woonagtig onder den Dorpe Friens uit overdenkinge van de onzeekere uure des gewissen afsterven (…)

Beslinga State te Friens. Tekening van J. Stellingwerf, 1723.
(Fries Museum)


Rouwbord van Pico Galenus van Sytzama in de kerk te Friens
(foto: Walmar.nl)


Herenbank in de kerk te Friens uit 1765 met wapen en opschrift van Pico Galenus van Sytzama.
(foto: Walmar.nl)

Klok te Oosterwierum

Fudit Borchhardt
P. baron van Sytzama heer van Blanckenhemert … t regiment Oranige Frieslandt
Anno 1753

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamPico Galenus van Sytzama
WoonplaatsFriens, Beslinga State
CompagnieC202
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:<1750
Officier tot1773
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)12927
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Rouwbord
Herenbank
Klok
Familiewapen
Opvolger in C202Josias Eckhart

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins