Pico Galenus van Sytzama

Op 27-7-1773 werd I. Eckhard kapitein ipv P(ico) G(alenus) van Sytzama.

Rouwbord in de kerk te Friens:
MDCCLXXXI
Hoog wel gebooren heer jr. Pico Galenus van Sijtzama heer van Beslinga Staete, en hofsteede lieutenant collonel ten dienste van den staat der Vereenigde Nederlanden mitsgaders als edelman gecommitteerde staat van wegens de grietenije Schoterland, en overleeden op ’t huis Beslinga staete tot Friens deb 21 junius 1781. Heeft par legaat het herbouwen deeser kerk besteld, tot een roemrugtege gedagtenis zijner naam

Beslinga State te Friens. Tekening van J. Stellingwerf, 1723.
(Fries Museum)


Rouwbord van Pico Galenus van Sytzama in de kerk te Friens
(foto: Walmar.nl)


Herenbank in de kerk te Friens uit 1765 met wapen en opschrift van Pico Galenus van Sytzama.
(foto: Walmar.nl)

Klok te Oosterwierum

Fudit Borchhardt
P. baron van Sytzama heer van Blanckenhemert … t regiment Oranige Frieslandt
Anno 1753

Kenmerken

NaamPico Galenus van Sytzama
WoonplaatsFriens
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
NationaliteitFriesland
Officier van:?
Officier tot1773?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)12927
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Rouwbord
Herenbank
Klok
Familiewapen
Opvolger in ONBEKENDWigle Gales van Hania

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins