Johannes van Heemstra

Familiewapen Heemstra
(Stamboek van den Frieschen adel)Woonde te Wijckel.

Hij werd op 23-7-1659 luitenant in de compagnie van kapitein G(oslick) van Heerma, als opvolger van S(eerp) van Adelen.

http://www.pnieuwland.nl/haza/gezinnen/gezin38547.htm
Ook: Jan van Heemstra. Student te Franeker 1656, zal studie niet hebben afgemaakt. Bij huw. luitenant, in 1675 failliet, boedelbeschrijving te Leeuwarden 1 november van dat jaar te Leeuwarden ten verzoeke van de crediteuren (y53 253). Zijn vaste goederen worden verkocht; na zijn dood nog een halve zate lands te Beetgum. Gen. Jierb. 2010 193, 194.

e-mail van G. Mast dd 24-10-2020:
In 1672 koopt kapitein ter zee Jacob Benckes (1637-1677), die zijn domicilie heeft in Stavoren, voor 2.640 g.g. ongeveer 33 pdm land uit Gerlsma zate onder Gaast. De verkoper is jr. Johannes Heemstra, oud-luitenant van een compagnie te voet en wonende te Wijckel.

e-mail van Gerard Mast dd 28-10-2020:
in 1676 verkopen de gezamenlijke ‘crediteuren van de olde Luijtenant de heer Johannis Heemstra’ via Dirck de Horn, mede gecommitteerde op de landsdag in de provincie Friesland, als curator over de boedel voor 4.200 g.g. zijn bezit.[1]

Familiewapen Heemstra
(Stamboek van den Frieschen adel)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohannes van Heemstra
WoonplaatsWijckel (State onbekend)
CompagnieC120
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1659
Officier tot<1666
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)37123
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins