Jurjen Jans Groenewolt

Woonde te Dokkum, Harlingen.
Trouwde met Aeltie Ritskes van Sjoerda.

In 1638 was zijn luitenant ter zee Sijmen Sjoerts Schroef uit Dokkum.

[koopbr Dokkum Inv 209 Digiblz 340 en 341]
In 1669 koopt de edele heere Adam van Plasburg gewezene ritmeester van een compagnie te paard in Dokkum een woning .
De verkopers zijn: Antie Ipes Adema en Pijter Willems luitenant onder de kapitein Groenewolt [Groenewoud] haar tegenwoordige man.

https://hvnf.nl/index/varendpersoneel.htm
JURYEN JANS GROENWOLD.
1636. Op 16 Januari trouwd Jurjen Jans Groenenwold, kapitein van Dokkum met Aeltie Ritskes van Silverda van Dokkum. Dokku-mer trouwboek. Kapitein op t’transportjacht Admiraliteit.
1648. Koopt (de Groninger?) kapitein Jurjen Jans Groenwold aan de Zuidkant van de Zuiderhaven voor 1805 Goudguldens een huis van Jan Runia Ontvanger van de Admiraliteit.
1654. Jurrien Groenwold op het schip Graaf Willem. R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27 no.79.
1662. Capitein Jurrien Groenewolt en Aeltie Ritskes Silverda echteliede kopen nieuwe kamer met vuurhutje in de Stadswal bij de Stadsveste achter de Zuider Nieuwe Haven de Stadveste ten Zuiden. Procl.Boek. Harlingen.

www.allefriezen.nl
Autorisatieboeken: Oude inventaris: O2
Bron: NedergerechtenSoort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 05-04-1667
Bijzonderheden:
Jan Abrahams Groenwolt oud 20 jaar weeskind,
Hendrickien Abrahams Groenwolt oud 17 jaar weeskind,
Regnerus Abrahams Groenwolt oud 14 jaar weeskind,
Jurien Groenwolt kapitein jacht Graaf Willem curator, curator over personen en goederen, oom
Isac Groenwolt kapitein curator, curator over personen en goederen, oom
Niescke Jans Wiertsma moeder,
Weduwe van Abraham Groenwolt commies Admiraliteit van Friesland vader

https://www.kleinekerkstraat.nl/frames.php?p=num2&type=kwartier_3&term=8-140
1672 – proclamatieboek bron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016ra van 10 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden Jurrien Groenwolt kapitein

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJurjen Jans Groenewolt
Woonplaats-
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Kapitein
Officier van:<1636
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)44214
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDDoecke van Martena

Andere kapitein Admiraliteit

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins