Gellius Wybrandus van Aytta

Drie kinderen uit dit huwelijk.

Hij liet vermoedelijk Jongstall state te Hallum afbreken.

http://www.stinseninfriesland.nl/JongestalStateHallum.htm
“Ondersma, meest bekend bij den naam van ’t huis van berouw, werd hier, in de voorleden Eeuw gebouwd door den Ridder en Raad A.P. van Jongestal, en onlangs weggebroken door den Majoor Ayta”, aldus de “Tegenwoordige staat van Friesland” van omstreeks 1785. In 1850 stond er “een der sierlijkste boerenplaatsen onzer provincie, waarvan het smaakvol, wit bepleisterd woonhuis met zijn leijen dak den reiziger, die Heijum verlaten heeft, al aanstonds in het oog blinkt” zoals Cannegieter het beschrijft. Enkele jaren later, in 1871, werd de terp van Ondersma afgegraven.

Gellius Wybrandus van Aytta
Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Portret door Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGellius Wybrandus van Aytta
Woonplaats-
CompagnieC51
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1724
Officier tot<1772
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)38688
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C51Everwijn van der Merwede

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins