Syds Wybrens van Roorda

–> niet 100% zeker of hij officier was, slechts op zijn grafschrift trekken bronnen deze conclusie <-- Hij trouwde met zijn achternicht. Hij woonde op Clantstate te Augsbuurt, later te Kollum (AAB: of Kollum wordt als Augsbuurt bedoeld). Montercommissaris vanaf 2-4-1614. https://www.mpaginae.nl/At/monstercommissaris.htm Friezen in Album Studiosorum Heidelberg 1587 - Sixtus Rorda, Frisius occidentalis Wapens Roorda-Scheltema op grafzerk van Syds van Roorda in de kerk te Augsbuurt. https://www.genealogieonline.nl/in-cruce-salus/I4810.php Sixtus Rorda. Moet Syds Roorda van Genum zijn, jongste zoon van Wybren van Roorda. Hij schijnt op de Staatsche zijde gediend te hebben, huwde Luts Syda van Scheltema, wonend Clanstate, en overleed 18 Februari 1617 in den ouderdom van 49 jaren. Zijn graf bevindt zich in de kerk van Lutjewoude,of Angsbuurt. Wapenschild: In blauw drie boven elkaar geplaatste, omgewende, zwemmende vissen van zilver, vergezeld van drie bladerloze eikels met de steeltjes omlaag van goud, geplaatst 2 tussen de twee bovenste vissen en 1 tussen de onderste twee vissen. Dootboeck: 1617 18 Febr. Syts Roorda tot Collum, Lutz Scheltma man Zie uitnodiging begrafenis Saeck van Burmania, 23-7-1607 Woonplaats: Collum Sydts van Roorda http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm [caption id="attachment_13361" align="alignnone" width="525"] grafzerk van Syds van Roorda (1568-1617) in de kerk van Augsbuurt
(foto: Melle Koopmans)[/caption]

grafzerk van Syds van Roorda (1568-1617) in de kerk van Augsbuurt
(foto: Walmar.nl)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSyds Wybrens van Roorda
WoonplaatsAugsbuurt, Clant State
CompagnieMONSTERCOMMISSARISSEN
RangMonstercommissaris Friesland
Officier van:1614
Officier tot<1617
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)10576
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGrafsteen
Grafsteen
Familiewapen

Andere functie monstercommissaris

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins