Binnert Ruurts van Roorda

Woonde te Dronrijp (vermoedelijk op Hobbema State, aangezien zijn vrouw haar ouders en later jun dochter hier woonde)
Een B. van Roorda was luitenant in de compagnie van kapitein Ernst van Aylva en werd op 26-4-1645 opgevolgd door (broer?) Johan van Roorda.

‘met de baar’.
Roorda van Tzummarum voert: een lelie, boven vergezeld van 2 sterren en beneden van een wassenaar (= liggende maansikkel); Roorda “met de baar” (Westergo) voert een barensteel (“baar”), boven vergezeld van 2 rozen naast elkaar en beneden van een lelie. Van beide wapens komen diverse variaties zowel in kleuren als anderszins voor.

Stemcohier Hantum, eigenaar 1640:
stem 3: De Luitenant Binnert Roorda (naam boerderij Fitse?)

Stemcohier Hennaerd, eigenaar 1640
stem 5: Sijdts Taeckes Weduwe,
lantzate voor de eene helfte van de Luitenant Binnaerdt van Roorda ende voor de ander helfte Dr. Jacobus Gualtheri tot Leeuwarden.
stem 7: Frans Lambers Zathe, daer af is Gatse van Hoppers voor de eene helfte, ende de Luitenant Binnert van Roorda, voor de ander helfte Eijgenaer.

Grafzerk van Binnert Ruurts van Roorda (1610-1667) te Hennaard. (foto: Walmar.nl)


Sassinga State te Hennaert, behoort den hr. Glins van Humalda en wert bewoond door juffr. Ockinga.
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Hobbema State van den hr. Sjuk van Humalda onder Dronryp, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamBinnert Ruurts van Roorda
WoonplaatsDronrijp, Hobbema State
CompagnieC68
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:?
Officier tot1645
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)12973
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Grafsteen
Familiewapen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins