Gysbert van Arentsma

Woonde te Oudkerk, de Klinze?
Stelde zijn testament in 1624 te Oudkerk op.
Kapitein <1628. Hij was van 1628-1631 grietman van Dantumadeel. Hij was de laatste van zijn geslacht. http://www.mpaginae.nl/Aernsma/SaeckmaAernsma.htm Van Gysbert Aernsma zijn twaalf brieven bewaard gebleven, die hij 1616-1618 tijdens zijn studie te Leiden en "peregrinatio academica" in Frankrijk schreef aan zijn "oogappel" neef Saeckma. Daaruit blijkt dat de verhouding van Gysbert met zijn vader te wensen overliet. De financiering van zijn studie is een probleem. Nu was een kapitein bepaald niet arm - hij verdiende 150 gulden per maand -, maar de vader had vooral moeite met de hang naar luxe van zijn zoon. Op 26 december 1619 (3e proclamatie voor gerecht) is Gysbert te Leeuwarden getrouwd met Catharina van Walta. Jan Janszoon Starter maakte een "Trouw-dicht ter eeren Ioncker Gysbert van Aernsma en Iuffrou Catharina van Walta"; zie Friesche Lust-hof, Amsterdam 1621. In 1620 liep hij als edelman mee in de lijkstoet van stadhouder Willem Lodewijk. Op 20 maart 1628 is hij benoemd tot grietman van Dantumadeel. Hij woonde (op Melkemastate?) te Rinsumageest, alwaar hij in 1631 overleed. Als grietman werd hij op 6 oktober opgevolgd door Saeckma's oudste zoon Sjoerd/Suffridus. [caption id="attachment_10514" align="alignnone" width="500"] Afbeelding van De Klinze te Oudkerk uit 1723, door J. Stellingwerf.
(Collectie Fries Museum)[/caption]

Kenmerken

NaamGysbert van Arentsma
WoonplaatsOudkerk, de Klinze
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:<1616
Officier tot<1628
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)10745
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Opvolger in ONBEKENDJan VII van Nassau-Siegen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins