Tiete van Cammingha

Als Titus Cammingha op 24-3-1578 student te Keulen.
In 1580 om het R.K.geloof uit Friesland verbannen (C.E.), samen met zijn vrouw.
(beide genoemd http://www.mpaginae.nl/At/Conscriptioexulum.htm#3)

Kapitein in Spaanse dienst in het ‘Billijschen Regiment’ (AAB: Regiment Billy) en als zodanig vermeld in 1586 bij de veldslag bij Boksum.
Hij was na zijn oom Frans bezitter van het Camminghahuis in de Grote Kerkstraat.
Tiete staat vermeld bij het opschrift uit 1574/1575 van de “Stiennen man” te Harlingen.
Er is een geschilderd portret van Tiete van Cammingha in het Fries Museum uit 1588/1589.
Hij stierf zonder kinderen.
Zie voor hem GJB 1965-33/34.

Hij liet in het Duitse vestingstadje Rees een zerk in de kerk brengen voor zijn overleden vrouw en kind.
Deze steen werd helaas later herbruikt als molensteen bij een molen op het landgoed Balken, welke bij het beekje Hohe Ley stond.
Het is niet bekend of de steen er nog is, in 1964 nog wel.
(lees: https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_1965.pdf)

Hij staat afgebeeld op een altaarstuk, geschilderd kort na de verovering van Steenwijk in 1582. (vooraan staat dan Juan Baptista de Tassis).
(van links naar rechts: Jan Baptiste van Taxis, een heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout, een heer van Boisot).
AAB: op basis hiervan heb ik hem ook bij ‘1582 Spaanse inname van Steenwijk’ gezet.

geschilderd portret van Tiete van Cammingha in het Fries Museum uit 1588/1589.


Afbeelding van hem op schilderij uit ong. 1570 (rechter buitenluik van een altaarstuk)
Van links naar rechts: Johan Baptiste van Taxis, een Heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout en een Heer van Boisot.

Familiewapens van Tiete van Cammingha en zijn vrouw Fransck van Roorda
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Kenmerken

NaamTiete van Cammingha
Woonplaats-
CompagnieSPAANSE COMPAGNIE 4
RangSpaans Regiment
NationaliteitFriesland
Officier van:<1585
Officier tot?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35115
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen

Andere Spaanse officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins