Tiete van Cammingha

Als Titus Cammingha op 24-3-1578 student te Keulen.
In 1580 om het R.K.geloof uit Friesland verbannen (C.E.), samen met zijn vrouw.
(beide genoemd http://www.mpaginae.nl/At/Conscriptioexulum.htm#3)

Vermeld in nov. 1590 als hopman Camminga
bron: Het verhaal van dr. Wilhelmus Hammonius, syndicus van de stad Groningen, deel II,, 1589-1592.
https://www.yumpu.com/nl/document/read/20012356/klik-hier-voor-het-boek-in-pdf-formaat

Portret van Tiete van Cammingha (ong. 1552-1593)
Geschilderd in 1588/1589 door de Fries-Groningse meeester (vlg. Fries Museum)

Portret van Tiete van Cammingha (ong 1552-1593)
Detail van altaarstuk, geschilderd kort na de verovering van Steenwijk in 1582.
(Rijksmuseum)

http://www.mpaginae.nl/WL/WBWL.htm
In 1584 kon Willem Lodewijk reeds over het Cammingahuis beschikken, dat door de Staten van Friesland was geconfisceerd, omdat de eigenenaar Tiete van Cammingha een prominente katholiek was. De hofmeester kocht meubels voor deze woning. Kort heeft Willem Lodewijk hier gewoond, want in 1587 betrok hij het pand dat zou uitgroeien tot het stadhouderlijk hof.

https://sites.google.com/site/fryslanboppemeitsje/conscriptio-exulum
Nobiles Leoverdienses
Tette [Tete] van *Camminga [Kammingha], Con. Mats. hopman onder den Billijschen regemente, cujus uxor [Juff. Frans Rorda] obiit anno ’80 Rees cum prole

Familiewapens van Tiete van Cammingha en zijn vrouw Fransck van Roorda
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

# Dominus *Lollius, pastor in de Kolderwolde [Colderwolde] et miles sub [signo] capitaneo [cap.] Camminga
vertaling: en een soldaat in de [signaal] kapitein [cap] camming
# Willem *Jacobs [Jacobsz.], pyper van hopman Camminga [Kammingha] [cum uxore]
# + *Jongerhelt, van Rensmageest [Rensmagaest], soldat van hopman Camminga, obiit anno ’80 op de Leck [d’Leeck]
# + *Tierck, van Rensmagest [Rensmagaest], soldat van hopman Camminga, obiit anno ’83
# + *Jongbloet, van Rensmagest [Rensmageest], soldat van hopman Camminga, obiit Sutphaniae [Zutphaniae] anno ’84
# *Sirck schroer [scroer], van Rensmagest [Rensmagaest], soldat van hopman Camminga
# Jacob *Benckis, alias *Jonckhart [Jongerholt] van Grow, soldat van hopman Camminga
# + Menne *Schroer [scroer], alias *Bloem van Rauwart [Rauwert], veltweyffel van hopman Camminga, obiit anno ’82
# Nolcke *Willems, van Uutvallingerga, soldat van hopman Camminga
# Syurdt *Willems, van Uutvallingerga, oeck soldat van hopman Camminga
# [+] Anne *Tiammis uut Heeg [Haegh], soldat van hopman Camminga [obiit anno ’87]
# Tiaerdt [Tiardt van] *Heerma [Herma], adelman van hopman Camminga, deinde duxit uxorem in exilio, filiam consulis Groningani Joachimi Obbema, et postea successit Wibrando [Vibrando] Goutum in offitio capitaneo B109/110: Obbena/Ubbena
# + Iwo [Ivo] van *Heerma, adelman van hopman Camminga, obiit Zutphaniae anno ’84 et ibi in templo honorabiliter sepultus [moeder: Fritema] B109/110
# Jw van *Andringa, adelman van hopman Camminga [moeder: Oennama] B115: zoon van Haring Juws en Catharina Uulckes (Douma van) Oenema
# Dominus Joannes *Jacles [Jaeckles], vicarius in Arum [soldat van hopman Camminga]
# + Jonge Aloff [Alof] van *Aelva, adelman van hopman Camminga, obiit anno ’82 [’83 Stenvick] et Stenvicy [in templo honorabil.] est sepultus [x Tiardsma]
# Everdt *Janszoon, borger van Sloten et postea [in exilio adelbors] soldat van hopman Camminga [cum familia]
# * Syurdt *Jochims, van Hylard, soldat van hopman Camminga
# *Riordt Her Idszon van Echtna, soldat van hopman Camminga
# + [Betze *Riordtsz. al.] *Blaeukerk van Echtne, de sone van Ryordt Her Ids. vors. soldat van hopman Camminga, obiit Stenwyck [Stenvicii] anno ’86
# Dedde Jenckis *Meynema [Meinnema], soldat van hopman Camminga [duxit uxorem in exilio] B161
# Intze *Cornelis [Cornelisz.] van der Haule, alias *Wederspan [van de Haule], soldat van hopman Camminga

Kapitein in Spaanse dienst in het ‘Billijschen Regiment’ (AAB: Regiment Billy) en als zodanig vermeld in 1586 bij de veldslag bij Boksum.
Hij was na zijn oom Frans bezitter van het Camminghahuis in de Grote Kerkstraat.
Tiete staat vermeld bij het opschrift uit 1574/1575 van de “Stiennen man” te Harlingen.
Er is een geschilderd portret van Tiete van Cammingha in het Fries Museum uit 1588/1589, met hierop een medaille van Filips II.
Hij stierf zonder kinderen.
Zie voor hem GJB 1965-33/34.

Hij liet in het Duitse vestingstadje Rees een zerk in de kerk brengen voor zijn overleden vrouw en kind.
Deze steen werd helaas later herbruikt als molensteen bij een molen op het landgoed Balken, welke bij het beekje Hohe Ley stond.
Het is niet bekend of de steen er nog is, in 1964 nog wel.
(lees: https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_1965.pdf)

Hij staat afgebeeld op een altaarstuk, geschilderd kort na de verovering van Steenwijk in 1582. (vooraan staat dan Juan Baptista de Tassis).
(van links naar rechts: Jan Baptiste van Taxis, een heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout, een heer van Boisot).
AAB: op basis hiervan heb ik hem ook bij ‘1582 Spaanse inname van Steenwijk’ gezet.

geschilderd portret van Tiete van Cammingha in het Fries Museum uit 1588/1589.


Afbeelding van hem op schilderij uit ong. 1570 (rechter buitenluik van een altaarstuk)
Van links naar rechts: Johan Baptiste van Taxis, een Heer van Ensse, Tiete van Cammingha, Jarich van Liauckema, Jacob van Claerhout en een Heer van Boisot.

Familiewapens van Tiete van Cammingha en zijn vrouw Fransck van Roorda
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTiete van Cammingha
Woonplaats-
CompagnieSPAANSE COMPAGNIE 4
RangSpaans Regiment
Officier van:<1585
Officier tot<1593
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35115
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen

Andere Spaanse officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins