Goslick van Herema

Woonde te Langackerschans (1654).

Godscalcus ab Heerma werd op 22-5-1619 student te Franeker en op 20-3-1623 te Marburg.
In 1633 doet hij de eed als kapitein.
Op 10-9-1636 wordt hij benoemd tot kapitein als opvolger van wijlen S(igimundus) Craal.
Op 28-4-1637 werd hij opgevolgd door Gosewijn van Wijdenvelt.
Op 22-4-1637 volgt hij als kapitein de compagnie op van Jacob van Roussel.
In 1642 behoort de weduwnaar (?) Goslick van Herema uit Tjerkwerd tot de genodigden voor het gastmaal na het overlijden van Jarich van Liauckema.
Johannes van Heemstra werd op 23-7-1659 luitenant in de compagnie van kapitein G(oslick) van Heerma, als opvolger van S. van Adelen.

Op 20-8-1658 werd hij opgevolgd door kapitein Jacob Cock.
Hij was kapitein in het leger (1638,1652,1674).
Hij testeerde in 1674 in Leeuwarden (EEE-4-369).

Zie leedbrief begrafenis Tjaert van Walta, 12-1-1654
Woonplaats: Lang-acker
x – Cap[itey]n Goslick van Heerma, commandeur in Lang-acker-schans, ende zijn huysvre.
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

De Langackerschans.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGoslick van Herema
WoonplaatsLangackerschans
CompagnieC32
C120
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1636 en 1637
Officier tot1637 en 1658
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34009
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C32Sigismundus Craal
Opvolger in C32Gosewijn van Wiedenfelt

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins