Diederik Sonoy

Hij was gouverneur van het Noorderkwartier.

Vermeld in dagboeken WL 1585-1595.

Wapen Sonoy op portret kleindochter Josinga Manninga.

Afbeelding van Diederik van Sonoy.
Emanuel van Meteren: Historie der Neder-land-scher ende haerder na-buren oorlogen, 1614
(Wikipedia)

Zie ook:
http://nl.wikisage.org/wiki/Infanterie_Regiment_572a
Hij was van 1572-1588 kolonel van het Noord-Hollands regiment, opgericht in 1572.

Op 9 mei 1585 aanwezig bij het beleg van de schans Slijkenburg.

Graaf Willem Lodewijk was bij zijn begrafenis aanwezig.

Zie rouwbord in kerk Pieterburen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_Sonoy
Als edelman diende Diederik Sonoy onder de Habsburgse landheren Karel V en Filips II. In 1566 was hij een van de ondertekenaars van het Smeekschrift der Edelen aan de landvoogdes Margaretha van Parma.
In april 1568 had Willem van Oranje zich in betrekking gesteld met de Watergeuzen en aan Sonoy en anderen commissie verstrekt. Aan de Eemsmonding en op de kust moesten zij de onderneming van graaf Lodewijk van Nassau steunen. Dit liep uit op de Zeeslag op de Eems.
In 1572 werd Sonoy stadhouder van onder meer Enkhuizen[1] en nog datzelfde jaar benoemde Willem van Oranje hem tot gouverneur van het Noorderkwartier (1572-1588).
Een jaar later zetten de geuzen onder leiding van Sonoy de omgeving van Alkmaar onder water waardoor het Spaanse beleg van Alkmaar mislukte.
Kort daarna verloren de Spanjaarden ook nog eens de Slag op de Zuiderzee.
In diezelfde periode voerde Sonoy een schrikbewind ten opzichte van katholieken waarbij hij verantwoordelijk was voor de dood van onder andere de martelaren van Alkmaar en de martelaren van Ransdorp.
Rouwbord Sonoy in de Petruskerk van Pieterburen
Sonoy verbond zich met de Engelse protector Robert Dudley, graaf van Leicester.
Nadat deze in 1587 de Nederlanden gedwongen had verlaten, bleef Sonoy zich verzetten tegen de Staten van Holland.
Na het Beleg van Medemblik door het leger van prins Maurits ging Medemblik bij verdrag op 29 april 1588 over aan de Staten en raakte Sonoy zijn macht kwijt.
Vanwege eerdere verdiensten en na bemiddeling door koningin Elizabeth I van Engeland kreeg hij een jaarlijks pensioen van 1000 pond van de Staten van Holland.

Afbeelding van Diederik van Sonoy.
Emanuel van Meteren: Historie der Neder-land-scher ende haerder na-buren oorlogen, 1614
(Wikipedia)


Rouwbord van Diederik van Sonoy (1529-1597) in kerk Pieterburen.

Rechts familiewapen Sonoy, op portret van Josina Manninga.

Kenmerken

NationaliteitHolland
NaamDiederik Sonoy
Woonplaats-
CompagnieNOORDHOLLANDS REGIMENT 2
RangNoord-Hollands Regiment - Kolonel
Watergeus
Officier van:1572
Officier tot1588
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33442
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenRouwbord
Familiewapen

Andere (luitenant-) kolonels Noord-Hollands Regiment

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins