Homme Taeckes van Hettinga

Woonde te IJlst, op de Harinxmastins.
Oud en nieuw vaandel bekend, uit ong. 1601.

Op 26-5-1603 wordt te Franeker onder nr 769 ingeschreven als student Homerus ab Hettinga.
HvF 16483-239/240 d.d.12-4-1603: met broers en zuster voor het Hof van Friesland.
Op 15-8-1617 aangesteld als hopman (kapitein), waarbij hij kapitein Arent van Arentsma opvolgt, die dan is overleden.
Hij loopt als kapitein in 1620 mee in de lijkstatie van Willem Lodewijk.
In 1622 als hopman genoemd in het testament van neef Rienck.
In 1623 kapitein (http://www.mpaginae.nl/At/Taux1623en1639.htm).
Op 10-2-1624 wordt hij samen met Schelte van Aysma, Jacob Ruffelaer en Johannes Heemstra aangesteld als hopman.
In 1627,1630 commandant van Leerort en omstreeks 1639 te Emmerich (T7).
Hij wordt op 13-7-1631 aangesteld tot sergeant-majoor.
Hij wordt op 22-6-1633 de 1e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in 1635 opgevolgd door Poppe van Burmania.
Op 7-3-1635 wordt hij door de Friese Staten benoemd tot Overste Luitenant (=luitenant generaal) (www.mpaginae.nl)

Hij werd op 3-5-1635 de 2e luitenant-kolonel van het 2e Regiment Infanterie en werd opgevolgd door Adriaan Slijp.
(volgens site M. Engels was hij ook nog kolonel, maar dat lijkt niet zo te zijn).
In 1637 luitenant- kolonel (T.5.18).
In 1639 is hij luitenant-kolonel (Taux).
In 1640 vermeld als eigenaar van Hettingastate te Jorwerd (stem 21).
In 1641 Commandeur van Emmerik.
Van 1647-1649 was hij kolonel van het 3e Friese Regiment.
Op 22-12-1648 wordt hij opgevolgd door zijn zoon, kapitein H(ans) van Hittinga.
Hij overlijdt in 1649 als burgemeester van IJlst.
In 1652 verkopen zijn kinderen Hans en Catharina de state te Jorwerd aan Sybrant van Walta. Zie GJB 1969-20.

Harinxmastins of Harinxma Stins (of: Galama of Harsma) te IJlst.
Fragment van de plattegrond van Nicolaas van Geelkercken uit 1616
(bron: geheugenvannederland.nl)

Kenmerken

NaamHomme Taeckes van Hettinga
WoonplaatsIJlst, Harinxmastins
CompagnieC10
RangCommandeur
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
NationaliteitFriesland
Officier van:1617 en 1624
Officier tot1649
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32667
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C10Arent van Arentsma
Opvolger in C10Gellius Hillema van Bouricius

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins