Herbegrafenis

Na het historisch, archeologisch en DNA-onderzoek werd de grafkelder in oude luister hersteld en voorzien van een nieuwe ingang. Voor de stoffelijke resten werden twee nieuwe eikenhouten kisten, naar 17e eeuws voorbeeld, vervaardigd. Aangezien Schelte van Aysma kolonel was geweest van het oudste, nog bestaande, regiment van de Koninklijke Landmacht, werd door de krijgsmacht besloten tot een herbegrafenis met militaire eer. De ceremonie rondom de bijzetting van Schelte van Aysma werd uitgevoerd door het Regiment Infanterie Johan Willem Friso uit Havelte. De geschiedenis en traditie van dit oudste regiment van de Koninklijke Landmacht gaat terug tot het jaartal 1577. De huidige regimentsleden bewezen woensdag 23 mei 2018 hun laatste eer aan een voorganger die vier eeuwen geleden vocht voor vrijheid en onafhankelijkheid.

Voor de gelegenheid was het gebruikelijke draaiboek voor militaire herbegrafenissen aangepast. De stoffelijke resten van de gesneuvelde kolonel werden vanaf de voormalige woning van de familie (Osinga State) op een oude munitiedrager van het Korps Rijdende Artillerie met twee paarden vervoerd naar de kerk, zo’n 1.500 meter verderop. De begrafenisstoet werd voorafgegaan door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Daarna volgde enkele militairen met heraldische en adellijke waardigheidstekenen: vlaggen van Nederland en Friesland, rouwbord, helm, sporen en zwaard. Het waren de symbolen van officieren tijdens de Tachtigjarige Oorlog waarin Schelte van Aysma streed. Het rouwbord was een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde replica. Bij de kerk werd de kist overgezet op een draagbaar en in het bijzijn van nabestaanden en belangstellenden bijgezet in de familiegrafkelder. Als slot vond bij het graf een korte plechtigheid plaats die werd afgesloten met het Friese volkslied.

Foto’s van de bijzetting op 23 mei 2018

De lijkstatie

De stoet vertrekt vanaf Osinga State te Schettens.

Vooraan in de stoet dragen soldaten van het Infanterie Regiment Johan Willem Friso de prinsenvlag (links) en het vaandel van het Friese regiment (rechts).


De stoet is onderweg naar de kerk van Schettens.

De stoet is onderweg naar de kerk van Schettens, op de achtergrond al zichtbaar.

Bij de kerk

De stoet is gearriveerd bij de kerk van Schettens.

Tijdens de dienst waren soldaten uit het Johan Willem Friso regiment aanwezig.


Soldaten hielden de sporen en de helm van Schelte van Aysma vast.

De kist met Schelte van Aysma is zonet in de kerk bijgezet.