Erasmus van Hemmema

Woonde te Berlikum, Herema State.

Hij was kapitein in het leger.
Op 25-5-1655 werd hij kapitein, als opvolger van I(ohan) van Lauwick.
Op 17-2-1659 werd Jr. Christiaan van Coenen vaandrig in de compagnie van E(rasmus) Hemmema als opvolger van J. Severijn.
Op 17-12-1659 werd hij als kapitein opgevolgd door Taecke van Glins.

Zie verder over hem T326-1485/1486.

Stamboek notities: Lees ook: Aitzema, IXdeel, XXXIX boeck, blad 530. …wij vinden hem in een album van dhr. A.P.H. Kuipers te Leeuwarden, als student te Utrecht in 1654, met de windhond in het wapen au naturel.

https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF-0435-1928-28.pdf
De oudste zoon, Erasmus v. Hemmema was eerst student geweest van 1651—’54 te Franeker, daarna te Utrecht, en huwde in 1657 met Tjemck Tjercksdr. van Herema.
Hij en zijn vrouw werden 29 Aug. 1658 te Berlikum aangenomen als lidmaten der Ned. Herv. Kerk. Hun eenig kind, geb. 1658, is jong gestorven.
Erasmus had in 1655 de militaire loopbaan gekozen, evenals zijn vader en zijn broers Sicke, Ernhart en Doecke.
Hij trok in 1659 met de expeditie van De Ruyter tot hulp van Denemarken tegen de Zweden, die een inval op de Deensche eilanden hadden gedaan en de Sont gesloten hielden.
Met dezelfde expeditie was de beroemde ambassadeur en Grietman van Het Bildt, Willem van Haren, die in 1658 met Erasmus’ oudste zuster Elizabeth gehuwd was, *) naar Kopen-
hagen vertrokken, als buitengewoon gevolmachtigde van de Staten-Generaal, en had een belangrijk aandeel in het tot stand brengen van den vrede in ’t Noorden.
Het landingsleger, dat op De Ruyters vloot was meegevoerd, landde nu op het eiland Fünen en belegerde de stad Nyborg, die door de Zweden was bezet.
Bij dit beleg is Erasmus den 24en November 1659 gesneuveld. Zijn vrouw Tjemck v. Herema overleefde hem, en is 1 Juni 1666 gestorven.

Omgeving Berlikum op de Schotanusatlas uit 1718.
Heerma State staat daarbij ten zuiden van Hemmema State

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamErasmus van Hemmema
WoonplaatsBerlikum, Herema State ?
CompagnieHOOGDUITS 2
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1655
Officier tot1659
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)34799
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in HOOGDUITS 2Johan van Lawick
Opvolger in HOOGDUITS 2Taecke van Glins

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins