Harmannus Mellema

Op 9-2-1707 werd H(ermannus) Mellema kapitein, als opvolger van N (Wilt Reinier?) van Broekhuizen.

vindplaats: oude kerk Eslawald; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Dantumadeel
plaats: Veenwouden
boeknummer: 6501
Ao 1672 de 10 december is in den heere gerust d: eerbaere en deughtsaeme Sofia Maria Doman in leeven huysvrou van dr Petrus Mellama mede advocaet voor den hoove van Frieslant oudt 3. iaeren ende leit alhier begrave
Den 25 desembr 1693 obiit de heer Petrus Mellama oud burgemeester der steede Leeuwaerden en meede advocaet voor den hoove van Friesland oud ruim 54 jaaren
Den 22 september 1731 obiit den wel. ed. gestr: heer Harmannus Mellama coll. en directeur van de aprochesen en capitein van een compie te voet oudt 60 jaaren en 6 weeken
Den 19 december 1755 obiit de wel ed: mevrou vrou Anna Banga weduwe van wylen de heer coll. Herm. Mellama oud 72 jaren en 7 maanden
Den 26 februarij 1789 is in den heere gerust vrouwe Elisabeth Gerdes huisvrouw van de heer S.H. Manger th. & … profr te Franeker oud 48 jaaren en leit hier begraven
Den 10 november 1791 obiit de heer Sebald Godfried Manger oud 22 jaaren en 4 maanden en leit alhier begraven

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Noordelijk Oostergo, Dantumadeel. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Veenwouden
boeknummer: 6502

Jan Crans me fecit Enchusae anno domini MDCCXV en den hoog welgeboren heer Georg Wolfgang vrijheer tot Schwartzenberg en Hohenlandsberg extraordinaris gecommitteerde ter vergadering van haer hoogmogende en grietman over Dantumadeel mits gaders gevolmachtigde ten landsdage den 11 october ao 1715.
Paulus Gerleus meede kerckvooght van den dorpe Feenwolden Harmannus Mellema leytenant collonel ten dienst van den lande derecteur van de fortificatien van den staat der vereenigde Neederlanden capitain van een compagnie voetknegten int regiment van de heeren Prince van Orangien en Nassauw etc. kerkvoogd van den dorpe Feenwouden den 21 october ao 1715

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHarmannus Mellema
Woonplaats-
CompagnieC52
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1707
Officier tot<1731
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39486
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenGrafsteen
Klok
Voorganger in C52Wilt Reinier van Broekhuisen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins