Ruurd van Glins

Woonde in 1667 te Emden.

Op 25-10-1651 werd Jan van Ammama luitenant in de compagnie van Jongestal, als opvolger van R(uurd) van Glins.
Op 25-10-1651 werd Syds van Roorda vaandrig in de compagnie van R(uurd) van Glins, als opvolger van J. Ammama.
Op 30-10-1651 werd hij kapitein, als opvolger van S(imon) Jongestal.
Op 15-10-1652 werd Hans Paul Santen luitenant in de compagnie van R. van Glins, als opvolger van I. Schram.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij (als Reynier Glins) aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kistdrager.
Op 3-2-1669 werd hij opgevolgd door G. Juckema van Burmania
grafsteen Dronrijp:
Ior Ruirdt van Glins capitein ower een compagni te voet obijt den 18 ianuaris 1669 out 54 iaren

http://www.simonwierstra.nl/GLINS.htm
Ruardus Glins wordt op 30-4-1632 student te Franeker.
Kapitein in het leger.

Zie leedbrief van zijn overlijden.
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Uitgenodigd op de begrafenis van Bauck van Glins op 21-1-1655.
Woonde toen te [].
vidimus – De Heer capieyn Jr. Ruird van Glins
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Zie leedbrief begrafenis Catharina van Walta 28-10-1664
Woonplaats: []
– Jr. Ruyrd van Glins
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Zie leedbrief van Binnert van Roorda van 5-4-1667
Woonde toen te [Emden].
– Den w. Ed. Heere cap. Jr. Ruyerd van Glins, tot Emden
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Grafzerk van de familie Van Glins in de kerk te Dronrijp.
(foto: Trudi Brink)

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamRuurd van Glins
WoonplaatsDronrijp?
CompagnieC14
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1651
Officier tot1669
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35147
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C14Louis de Plessis de Perinne
Opvolger in C14Gerrolt Ruurd Juckema van Burmania

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins