Gellius Nijs

Woonde te Leeuwarden.

Ouders nog niet 100%, obv Gerbrand en Jans=Johannes.

Volgens JP zijn ouders: Jan Hansz. Nijs en Aeffke Folckertsdr.
Deze Jan Nijs was in 1617 stadswachtmeester en wordt in 1622 aangesteld tot geweldige-provoost van het Friese regiment..
In deze functie is hij belast met het handhaven van de orde en tucht onder de manschappen. Jan is rond 1625 overleden en wordt in zijn functie opgevolgd door zijn zoon Jelle

-doet de eed van kapitein in 1631/1632
Op 6-5-1635 werd Claes (AAB: Gale??) Sjoerds Hania vaandrig in de compagnie van kapitein G. Nijs, als opvolger van F(eicke) A(lles) Clock.

Een Carel Nijs werd op 15-10-1631 vaandrig in de compagnie van kapitein A. van Heitinga, als opvolger van G. van Hannia.

Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
Volgens inventarislijst HBvS stopte hij in 1637 als kapitein.

http://www.mpaginae.nl/Arnoldi/krijgsgerecht.htm
Geweldige provoost
* Hermannus Abeli 25 Jan. 1593 i.p.v. Jacob Hendricx Schouten
* Harmanus/Harmannus Abeli versocht transport van sijne bedieninge als gewaldige op sijn soon 11 May 1605
* Abelus Hermanni Febr. 1607 i.p.v. w. Hermannus Abeli
* Jan Nijs aengestelt tot gewaldige provoost i.p.v. Abelus Hermanni Curiander 25 January 1622
* Gillis Nijs 1 Oct. 1625 i.p.v. w. sijn vader J. Nijs

Portret van Gellius Nijs. (Regimentserie)

Familiewapen Nijs, in een Album Amicorum van Suffridus Saarda.

Kenmerken

NationaliteitNEDERLAND
NaamGellius Nijs
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1631/1632
Officier tot1637
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35583
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in ONBEKEND 1600-1700Reynolt van Inthiema

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins