Johannes Douwes Sirtema van Grovestins

In 1702 student te Franeker;in 1706 ritmeester, later majoor bij de cavalarie.
Hij stierf te Leeuwarden aan de pokken en op 17-2-1717 werd voor hem kistegeld betaald te Dronrijp (T244-19,84).
In het Museum Heerenveen is een wapenbord van hem.

Is dit hem??
*Schwartzenberg en Hohenlansberg, J.S. (=Jan Sicco) baron van i.p.v. N. van Grovestins 12 Mrt. 1710.

Oenema State te Heerenveen:
In de 18de eeuw woonde er het adellijk geslacht Grovestins. In die periode werd de traptoren met uivormige bekroning afgebroken.

Grafzerk in de kerk te Dronrijp, met o.a. de tekst:
[Hoog] wel geb: [h]eer Iohannis van Grovestins maioor en ritmeester eerste …de . man van haar … geb: den 6 aug: 1686 ges: den 16 feb: 1717

Hij ligt begraven in het graf van Jarich van Cammingha in de kerk te Dronrijp.
Johannes van Heemstra zijn vader was eerder gehuwd met Jetscke Sirtema van Grovestins,dochter van Margaretha Jarichsdr. van Cammingha en Sicke Sirtema van Grovestins.

Grafzerk van o.a. Johannes van Grovestins in de kerk te Dronrijp.
(foto: Trudi Brink)

Kenmerken

NaamJohannes Douwes Sirtema van Grovestins
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - Majoor
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitFriesland
Officier van:1706?
Officier tot1717
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)13946
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenOverige
Grafsteen
Familiewapen

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins